Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment8/15/2019
Về việc triển khai thực hiện nghị định 52/2019/NĐ-CP ngày 14/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật đặc xá 2018
UBND Tỉnh1Tư pháp3Văn bản2
  
Attachment8/1/2019
Về việc triển khai thực hiện công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
UBND Tỉnh1Văn bản2
  
Attachment8/9/2019
Thông báo Mẫu dấu, chức danh, chữ ký của Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, THông tin và Thể thao thành phố Long Khánh
Văn bản2
  
Attachment8/16/2019
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (đợt 2)
Quyết định1
  
Attachment8/15/2019
Về việc triển khai nội dung về điều kiện sản xuất, kinh doanh, hồ sơ đề nghị cấp giấy và các thủ tục liên quan đến việc thực hiện sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá
Văn bản2
  
Attachment5/13/2019
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết , hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Chỉnh phủ3
  
Attachment6/5/2019
Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Quyết định1
  
Attachment5/6/2019
Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công của Bộ tài chính
Văn bản2
  
Attachment6/5/2019
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Quyết định1
  
Attachment6/10/2019
Tăng cường quán triệt và phối hợp, thông tin về phát hiện, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật giao thông, nồng độ cồn
UBND Tỉnh1Văn bản2
  
6/10/2019
Tăng cường quán triệt và phối hợp, thông tin về phát hiện, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật giao thông, nồng độ cồn
UBND Tỉnh1Văn bản2
  
Attachment5/28/2019
Về việc điều chỉnh hủy bỏ vị trí thực hiện tuyến đường giao thông nội bộ theo quy hoạch chi tiết xây dựng tại phường Xuân An, thị xã Long Khánh
UBND Tỉnh1Xây dựng2Văn bản2
  
Attachment3/15/2019
Về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính
Chỉnh phủ3Văn bản2
  
Attachment5/9/2019
Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục vaf đào tạo tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Quyết định1
  
Attachment8/7/2008
Thông tư hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước
Chỉnh phủ3
  
Attachment3/28/2011
Ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học
Chỉnh phủ3
  
Attachment4/18/2019
Về việc công bố thủ tục ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công thương tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Quyết định1
  
Attachment5/2/2019
Thông báo hệ thống cơ sở đào tạo lái xe - Trung tâm sát hạch lái xe Đồng Nai
UBND Tỉnh1Văn bản2
  
Attachment4/25/2019
Về việc Công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Y tế tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Văn bản2
  
Attachment4/25/2019
Về việc Công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Văn bản2
  
Attachment5/8/2019
Triển khai Quyết định 989/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018, Thông tư số 17/2018/TT/BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn thị xã Long Khánh
Văn bản2
  
Attachment4/5/2019
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Xây dựng2Văn bản2
  
Attachment4/22/2019
Thông báo tiếp nhận hồ sơ ngành nội vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã
Tư pháp3Văn bản2
  
Attachment4/16/2019
Về việc quản lý truy xuất nguồn gốc trái cây nhập khẩu của Trung Quốc
UBND Tỉnh1Văn bản2
  
Attachment4/12/2019
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháo chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Văn bản2
  
Attachment4/5/2019
Về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dwujng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Xây dựng2Văn bản2
  
Attachment4/18/2019
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.
Văn bản2
  
Attachment3/8/2019
Về việc công bố thủ tục hành chín ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai
UBND Tỉnh1Xây dựng2Quyết định1
  
Attachment3/5/2019
Về việc triển khai thực hiện quy định nội dung biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước
UBND Tỉnh1Văn bản2
  
Attachment3/7/2019
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2018/TT-BKHĐT ngày 28/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản2
1 - 30Next