• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN THẮNG LỢI - MỪNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN - - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 - - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH XANH - VĂN MINH - HIỆN ĐẠI

​ 

Tổng quan tình hình kinh tế năm 2006​

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ XÃ HỘI

NĂM 2006 CỦA THỊ XÃ LONG KHÁNH 


I/ Sản xuất Công nghiệp -TTCN :     
   Giá trị tổng sản lượng ngành CN-TTCN ( giá CĐ 94 ) năm 2006 ước đạt  94,8% KH, trong đó CN trung ương đạt 92,2% KH, Công nghiệp tỉnh đạt 94,6% KH, công nghiệp thị xã đạt 102,3% KH, đầu tư nước ngoài đạt 88,6% KH .          
   Hiện nay tổng số cơ sở trên địa bàn là 688 cơ sở. Trong đó Quốc doanh là 03 cơ sở, ĐT nước ngoài 04 cơ sở, 17 DNTN-CT.TNHH và 664 cơ sở hộ cá thể. Lao động toàn ngành hiện nay là 6.719lao động tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Quốc doanh 322 lao động, ngoài Quốc doanh 4.537 lao động, ĐT nước ngoài 1.860 lao động.
   Trong năm các đơn vị QD và ngoài QD tiếp tục khẩn trương thực hiện các hợp đồng để duy trì sản xuất thực hiện kế hoạch năm 2006, do tình hình giá cả sắt thép tăng nên ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của các đơn vị thuộc ngành cơ khí, sản phẩm từ hạt điều đạt KH thấp do mất mùa và giá cả giảm, sản phẩm nước khai thác đạt gần 1.800.000 m3, đạt 94% KH, các đơn vị gia công ngành túi xách, sản phẩm da giả các loại tuy sản phẩm tăng song vẫn chưa thực hiện các chế độ cho người lao động như ký kết hợp đồng, bảo hiểm, an toàn lao động.  Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động chưa được ổn định, do việc liên hệ để ký kết hợp đồng xuất khẩu cho năm 2006 còn gặp nhiều khó khăn.
GT_congnghiep.jpg
Xưởng sản xuất Mây-Tre đan xuất khẩu
   - Một số ngành công nghiệp đã có tiềm năng từ lâu, chiếm tỉ trọng khá lớn như: gia công áo quần tây xuất khẩu, các sản phẩm có nguồn gốc từ da, cơ khí, vật liệu xây dựng  phát triển tốt do có được thị trường tương đối ổn định.
   - Chưa thành lập cụm công nghiệp địa phương nên không có điều kiện để các cơ sở sản xuất đầu tư mở rộng quy mô cũng như trang thiết bị công nghệ mới trong sản xuất.
   Thực hiện công tác khuyến công.
   -Rà soát lại tình hình hoạt động của các Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân và các hộ cá thể, bao gồm vốn, công nghệ lao động...từ đó có kế hoạch hỗ trợ theo chương trình khuyến công của tỉnh triển khai. 
   - Đăng ký tham dự các lớp học do trung tâm khuyến công tổ chức: Khởi sự doanh nghiệp, tăng cường khả năng kinh doanh, quản lý sản xuất.. 
   - Hỗ trợ các cơ sở tham gia học hỏi các công nghệ sản xuất mới: Công nghệ bảo quản trái cây sau thu hoạch, chế biến các sản phẩm từ trái Xoài, dây chuyền giết mổ gia súc dạng treo.. .
   - Kết hợp với Trung tâm khuyến công khảo sát tình hình nuôi trồng nấm mèo, các ngành nghề cơ khí phục vụ nông nghiệp.Đồng thời khảo sát một số địa điểm để đầu tư trang bị hệ thống sấy nấm .
   - Xây dựng các đề án khuyến công, trình các đề án cụ thể với Trung tâm khuyến công.(Dạy nghề nông thôn, tổ chức lớp học quản lý sản xuất ở địa phương, công nghệ sấy nấm mèo.. .)
   - Kết hợp với Trung Tâm Khuyến Công, Hội Nông dân thị xã Long Khánh tổ chức lớp khởi sự doanh nghiệp cho các đối tượng thuộc hội và các cá nhân có nhu cầu trên địa bàn,có 35 người tham dự, thời gian 04 ngày.Sẽ tổ chức thêm 02 lớp gồm 70 học viên vào tháng 12/2006 , một lớp dành riêng cho Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 30 học viên .
   Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp địa phương đã và đang tiếp tục phát triển, thực sự là nhân tố quan trọng trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho một bộ phận đông đảo dân cư. 
   II/ Thương mại - Dịch vụ :
   Doanh số ngành TM-DV vượt 3,8%KH, tăng 21,6% so năm trước .
   Trong năm kết hợp với đội quản lý  thị trường, đội kiểm tra liên ngành kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ cho người tiêu dùng.
   Tiến hành đôn đốc các xã lập Ban quản lý chợ ( làm sơ yếu lý lịch ) và đo đạc đất chợ, theo dõi hồ sơ dự án xây dựng chợ Hàng Gòn từ nguồn vốn trung tâm cụm xã.
   Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh chuẩn bị các bước để chuyển giao các chợ loại III cho các HTX, doanh nghiệp quản lý khai thác kinh doanh theo lộ trình đã được phê duyệt. Đôn đốc xây dựng nội quy hoạt động của các chợ trên địa bàn.
   Về xây dựng chợ : Đang tập trung chỉ đạo để xây dựng chợ Long Khánh, đồng thời được UBND tỉnh cho xây dựng chợ tạm tại phường Xuân Thanh để giải quyết tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực Chợ Nhỏ, thị xã giao UBND phường Xuân Thanh phối hợp các ngành để lập thủ tục xây dựng, chuẩn bị hồ sơ chợ Bình Lộc và chợ Hàng gòn để tiến hành xây dựng trong thời gian tới . Hiện nay theo quy hoạch được duyệt tại thị Long Khánh có 14 chợ, trong đó có 01 chợ loại 1, còn lại là loại 3 .
   Hoàn tất các thủ tục để xây dựng Trung tâm thương  mại Itimex .
   Làm việc với các phường, xã để hoàn chỉnh cán bộ chuyên trách quản lý CN-TTCN và TM-DV xã phường, có chương trình để bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng này hoạt động có hiệu quả.
   Đôn đốc các phường, xã kiểm tra đối với các cơ sở cho thuê nhà trọ và xử lý những cơ sở chưa đăng ký kinh doanh theo chỉ đạo của tỉnh. Hiện nay trên địa bàn có 240 cơ sở cho thuê nhà trọ với khoảng 1.200 phòng, chủ yếu tập trung ở các phường trong nội ô thị xã .
   Đã tiến hành khảo sát thêm 02 địa điểm mua bán xăng dầu tại Xã Xuân Lập và Bảo Quang trình UBND tỉnh để giới thiệu địa điểm. Theo quy hoạch được duyệt trên điạ bàn thị xã có 31 điểm dịch vụ xăng dầu. Đến nay đã có 20 điểm hoạt động kinh doanh. Còn 11 điểm chưa xây dựng. Trong đó đã có 5 điểm đăng ký xin giới thiệu điạ điểm xây dựng, còn 6 điểm chưa đăng ký.
   Về du lịch đã đề xuất tỉnh có chủ trương khôi phục khu mộ cổ Hàng gòn và có chỉ đạo để tái tạo hai khu du lịch hiện hữu đó là khu du lịch Suối Tre và khu du lịch Công viên Hòa Bình .
   Hoạt động dịch vụ phát triển khá nhanh trong hầu hết các lĩnh vực như  vận tải,, tín dụng, thông tin liên lạc, văn hóa, tư vấn pháp luật, y tế sức khỏe, nông nghiệp..với chất lượng ngày càng nâng cao đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đời sống xã hội. Hoạt động xuất khẩu tuy chưa ổn định về thị trường nhưng các doanhh nghiệp đã chủ động xoay xở, tìm đầu ra cho sản phẩm nên kim ngạch hằng năm đều tăg, mức tăng trưởng hằng năm đạt trên 20% .
   III/ Sản xuất Nông Nghiệp :
   A.     Sản xuất trồng trọt: 
GT_nongnghiep.jpg 
  
   1.  Đối với cây lâu năm: (Dự ước)
   Diện tích cây lâu năm 10.709,18 ha, đạt 100% so cùng kỳ, đạt 99,8% so KH, trong đó:
   a. Cây công nghiệp lâu năm: Diện tích 4.537,05 ha, đạt 100,2% so cùng kỳ, 100,4% so KH.  
    -  Cây cà phê:  Diện tích 884,05 ha,  đạt 97,7% so cùng kỳ, 98,2 % so KH, diện tích cho sản phẩm 882 ha, diện tích thanh lý 21 ha,  năng suất bình quân ước 16 tạ/ha, tăng 0,96 tạ/ha so cùng kỳ. 
    -  Cây tiêu:  Diện tích 718,2 ha, đạt 102,7 % so cùng kỳ, 97,1 % KH,  diện tích cho sản phẩm 370 ha, trong đó diện tích trồng mới 35 ha, diện tích thanh lý 16 ha,  năng suất thu hoạch bình quân  19 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha so cùng kỳ.
    - Cây điều:  Diện tích 2.795 ha,  đạt 100,5% so cùng kỳ, 99,8 %KH, diện tích cho sản phẩm 1.640 ha, trong đó diện tích trồng mới 15 ha, diện tích thanh lý 02 ha,  năng suất thu hoạch bình quân 08 tạ/ha, giảm 08 tạ/ha so cùng kỳ, ảnh hưởng thời tiết mưa trong giai đoạn cây điều trổ bông, ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn làm cho tỷ lệ đậu trái thấp.
   - Cao su tiểu điền:  Diện tích 139,8 ha, năng suất 13 tạ/ha, tăng 01 tạ/ha.
   b. Cây ăn quả: Diện tích 5.996,03 ha, đạt 100,7% so cùng kỳ, 99,5% so KH.
   -  Cây chôm chôm:  Diện tích canh tác 3.774,83 ha,  đạt 99,8 %so cùng kỳ, 102% so KH, diện tích cho sản phẩm 2.800 ha, trong đó diện tích trồng mới 29 ha, diện tích thanh lý 35 ha, năng suất bình quân 131 tạ/ha, tăng 09 tạ/ha so cùng kỳ.
   - Cây sầu riêng: Diện tích canh tác 1.316,2 ha, đạt 103% so cùng kỳ, 101,2% KH, diện tích cho sản phẩm 720 ha, trong đó diện tích trồng mới 40 ha, diện tích thanh lý 02 ha,  năng suất bình quân 60 tạ/ha.
   - Cây cam, quýt:  Diện tích canh tác 536,4  ha, đạt 101,3 so cùng kỳ và  82,5 %KH, diện tích cho sản phẩm 180 ha,  trong đó diện tích trồng mới 07 ha, năng suất bình quân 55 tạ/ha, tăng 2,3 tạ/ha so cùng kỳ.
   - Cây chuối:  Diện tích 273 ha, năng suất bình quân 180 tạ/ha.
   - Cây ăn quả khác:  (xoài, bưởi, nhãn, mãng cầu, măng cụt,..): 217,7 ha.   
   2.  Đối với cây hàng năm:
   Diện tích gieo trồng cả năm 4.744,8 ha đạt 98,5%KH,  đạt 98,7%  so với cùng kỳ:
   v     Nhóm cây lương thực:  
   Diện tích gieo trồng:  3.909,4 ha, đạt 101,3% KH và  100,8% so cùng kỳ.
   v      Nhóm cây thực phẩm: 
   Diện tích gieo trồng:  570,4 ha, đạt 79,2% KH và  80,8 % so cùng kỳ.
   Phong trào trồng nấm đang phát triển ổn định, có 244 cơ sở sản xuất nấm các loại, trong đó 06 cơ sở sản xuất meo giống, 238 cơ sở nuôi cấy nấm, sản lượng 15.000 tấn nấm tươi các loại/ năm, đã tổ chức 03 lớp học kỷ thuật nuôi cấy nấm với 150 học viên.Trung tâm khuyến công đang khảo sát để hổ trợ hình thành điểm trình diễn sấy nấm, nhằm giúp các hộ sản xuất xử lý nấm trong mùa mưa.
   v     Nhóm cây công nghiệp ngắn ngày: 
   Diện tích gieo trồng:  265 ha, đạt 112,8% KH và 123,3% so cùng kỳ.
   B.  Về chăn nuôi - Thú y:       
   1.  Chăn nuôi:
   -  Tổng đàn heo :          64.492 con.
   -  Tổng đàn bò :              3.867 con.
   -  Tổng đàn gia cầm :  300.000 con.
   -  Tổng đàn dê:                5.532 con.
   Tình hình chăn nuôi heo phát triển khá, hiện nay có nhiều trại chăn nuôi theo hướng công nghiệp hoặc bán công nghiệp có quy mô bầy đàn lớn, nhất là đã hình thành các trại sản xuất heo giống chất lượng cao cung cấp một phần giống cho địa bàn thị xã.
   Tình hình chăn nuôi gia cầm những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do bệnh cúm gia cầm tái phát ở một số Tỉnh trong cả nước đã ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm.  Do công tác phòng bệnh được tập trung thực hiện nên đàn gia cầm trên địa bàn vẫn an toàn, nhất là giai đoạn hiện nay đang phát triển mạnh đối với chăn nuôi tập trung, các chủ hộ chăn nuôi đã làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng và tiêm vaccine phòng bệnh tốt, mặt khác giá cả tương đối cao, ổn định( từ 18.000 đồng - 23.000 đồng/kg) nên người chăn nuôi có lãi. 
   2.  Thú y: 
   -  Thực hiện tốt công tác kiểm dịch để xuất tỉnh, kiểm soát giết mổ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.                    
   3.  Công tác phòng chống bệnh trên gia súc, gia cầm:
  a.  Công tác tiêm vaccine phòng bệnh cúm gia cầm năm/2006:
    Trong năm đã tiến hành tiêm  vaccine phòng bệnh cúm gia cầm 02 đợt trên địa bàn Thị xã  :
   b. Công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ:
   Đã phối hợp cùng với trạm Thú y tổ chức 02 đợt tiêm phòng cho gia súc, gia cầm định kỳ trong năm:
   c. Tình hình bệnh lỡ mồm long móng (LMLM) gia súc:
   Trong năm 2006, trên địa bàn Thị xã có 150 con gia súc (heo 120 con, bò 30 con), ở 07 xã:  Xuân Lập, Suối Tre, Bình Lộc, Hàng Gòn, Bảo Vinh, Bảo Quang, Bàu Trâm mắc bệnh LMLM. Bệnh xuất hiện mang tính lẻ tẻ tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không tiêm phòng bệnh LMLM, hoặc mua heo về nuôi không rõ nguồn gốc. Đã tiêu hủy 110 con heo của 08 hộ trên địa bàn 6 xã, tổng trọng lượng 6.477 kg. Đồng thời đã hỗ trợ 64.770.000 triệu đồng theo quy định cho 08 hộ.   
   d. Thực hiện phương án quản lý, hoạt động kinh doanh giết mỗ gia súc, gia cầm:
   UBND thị xã đã ban hành phương án quản lý hoạt động kinh doanh giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn thị xã. Phòng Kinh Tế đã phối hợp cùng các phòng chuyên môn của thị xã và UBND đã có qui hoạch điểm giết mỗ tiến hành thẩm định  điều kiện các địa điểm kinh doanh giết mổ gia súc của các chủ cơ sở trên địa bàn xã Xuân Tân, Bảo Vinh, Bàu Trâm, Suối Tre, Xuân Lập, Bàu Sen.
   d. Hoạt động Đoàn kiểm tra liên ngành :
   Đội kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra các điểm kinh doanh mua bán, giết mổ gia súc,gia cầm đã kiên quyết xử lý những trường hopự vi phạm,
   Tuy nhiên hoạt động của đội kiểm tra liên ngành còn những hạn chế nhất định, chưa thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của UBND thị xã. Bên cạnh đó, UBND các phường, xã chưa tập trung làm tốt chức năng, nhiệm vụ trên địa bàn mà trông chờ vào đội kiểm tra liên ngành của thị xã.
   4.  Về công tác di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi trong khu nội thị và khu dân cư tập trung:
   Đã và đang tổ chức tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi thực hiện kế hoạch số 598/KH-UBTX, ngày 17/6/2005 của UBND Thị xã Long Khánh.  Đến nay đã có 456/952 hộ chăn nuôi chấp hành việc di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi trong khu nội thị và khu dân cư tập trung, trong đó có 450 hộ chăn nuôi gia súc, 06 hộ chăn nuôi gia cầm, gồm 5.259 con heo, 152 con bò, 97 con dê, 360 con gia cầm.
   Tình hình triển khai còn chậm, nguyên nhân do UBND một số phường, xã .Nhất là đối với 06 phường chưa quan tâm chỉ đạo đúng mức, mặt khác đến nay UBND tỉnh  vẫn chưa có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi trong khu vực nội thị và khu dân cư tập trung; nhiều hộ gia đình từ trước đến nay nguồn thu nhập chính là từ chăn nuôi nên việc ngưng chăn nuôi sẽ gặp một số khó khăn nhất định; việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi còn mới mẻ nên nông dân dè dặt, . . .
   C. Thủy sản-Lâm nghiệp :
   1. Thủy sản:
   Diện tích mặt ao nuôi cá 34 ha, phần lớn các ao cá tập trung tại khu vực Cầu Dầu và Bàu Môn xã Hàng Gòn, phần còn lại là những ao nhỏ rãi rác ở một số xã. 
   2. Lâm nghiệp: 
   Diện tích rừng11,5 ha, trong đó: diện tích rừng tự nhiên 3,5 ha tại xã Hàng Gòn và  diện tích rừng trồng 08 ha tại xã Bảo Quang.  
   Trong dịp “ Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ 19/5 năm 2006” đã triển khai trồng 4.950 cây sao, dầu, xà cừ tại khuôn viên một số trụ sở ủy ban thị xã, đơn vị quân đội, trường học, đường giao thông,..
   D. Dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp &PTNT:
   1. Khuyến nông:     
   - Trong năm 2006 đã tổ chức tập huấn và hội  được 42 lớp( trồng trọt, chăn nuôi), với  2.013 lượt nông dân tham dự.
   - Xây dựng 10 điểm trình diễn “ 3 giảm 3 tăng” trên cây lúa.
  - Thực hiện 08 mô hình, trong đó:  trồng bắp cao sản(1), tưới phun trên rau (2), cây ăn quả(5).
   - Trình diễn, khảo nghiệm 17 điểm ở các xã trên địa bàn.
   - Tổ chức hội thảo mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng cây điều chuyển sang trồng cây sầu riêng Mongthon, chôm chôm Rongrieng, mang lại hiệu quả kinh tế cao tại vườn hộ Lâm Bình Chi xã Suối Tre. Kết quả doanh thu đạt 80 đến 100 triệu đồng/ha/năm.
   2.  Công tác Bảo vệ thực vật:   
   Rầy nâu xuất hiện đã chích hút truyền bệnh vàng lùn cho lúa  Mùa sớm, phòng Kinh tế đã phối hợp với Trạm BVTV tổ chức 11 lớp tập huấn về phòng trừ rầy nâu và các loại sâu bệnh khác  với 521 lượt nông dân tham dự
   Hiện nay, phòng Kinh tế đã và  đang phối hợp với trạm BVTV, UBND các xã, kiểm tra thăm đồng, đánh giá, diện tích, tỷ lệ lúa bị nhiễm rầy nâu, bệnh vàng lùn và thống kê danh sách các hộ có diện tích lúa bị bệnh vàng lùn.
   3. Thủy lợi:
   Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống kênh tiêu Cầu Dầu xã Hàng Gòn. Hiện nay đang thi công công trình kiên cố hóa kênh mương đập Hòa Bình xã Bàu trâm.
   Phòng Kinh Tế đã phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT và các cơ quan chuyên môn khảo sát lập dự án kiên cố kênh mương cánh đồng Bàu Sen, duy tu, sửa chữa đập Sân Bay, đập Lát Chiếu, đập Đồng Háp …
   Tiếp tục đề nghị các ngành chức năng sớm hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ thuật hồ Cầu Dầu và lập báo cáo khả thi hồ Suối Tre.
   Phối hợp với Ban Quản Lý Dự án, phòng Quản Lý Đô Thị, UBND các xã kiểm tra khu vực thường xảy ra ngập úng khu dân cư để có biện pháp khắc phục .
   4. Về giống cây trồng:
   - UBND thị xã đã thành lập đoàn kiểm tra  các cơ sở sản xuất kinh doanh  giống cây trồng trên địa bàn.
   - Thông qua các đại lý, đã cung ứng đủ số lượng, chủng loại giống, vật tư, phân bón kịp thời phục vụ sản xuất.
   Giống cây lâu nămsử dụng giống sầu riêng Monthon, Chín Hóa, chôm chôm Rongrieng( Dona), giống điều cao sản PO1, mít ruột đỏ, mít nghệ, ổi không hạt, thanh long ruột đỏ, mận An Phước,
   5. Thực hiện chương trình mục tiêu:
   a. Nước sinh hoạt:
   - Phối hợp với Trung Tâm Nước Sạch và Vệ sinh Môi trường Đồng Nai khảo sát, lập  dự án xây dựng 03 giếng khoan để khai thác phục vụ nước sinh hoạt
   b. Về vệ sinh môi trường:
   -   Đã xây dựng  được 69/70 hầm Biogas để xử lý chất thải chăn nuôi, theo kế hoạch của Trung Tâm Nước Sinh Hoạt, vệ sinh môi trường tỉnh Đồng Nai.
   c. Chương trình 134:
   Đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án chi tiết hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Quyết Định 134/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ cho 170 hộ, hiện đang  tổ chức thực hiện dự án, đồng thời đang  tiếp tục kiểm tra, rà soát để làm cơ sở xây dựng dự án hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt tập trung cho ĐB DTTSN
   6. Công tác phòng chống bão lụt,  hạn hán và giảm nhẹ thiên tai :
    Từ đầu năm  đến nay mưa lớn kèm gió lốc đã làm tốc mái 17 căn nhà, sập tường 1 căn, gãy đổ 86 cây điều ở xã Bảo Quang, gãy dổ 1.000 cây chuối, 15 cây sầu riêng, 110 cây chôm chôm, tại xã Bình Lộc ước thiệt hại khoảng 2.000 kg sầu riêng, 5.000 kg chôm chôm.UBND thị xã đã có Quyết Định hỗ trợ  cho 06 hộ bị gió lốc gây thiệt hại,  số tiền hỗ trợ là 6.000.000 đồng.
   Phòng Kinh tế phối hợp với phòng Nội Vụ-LĐ-TB-XH thị xã, UBND các phường,  xã  khảo sát, đánh giá thiệt hại khi có gió lốc xảy ra, huy động lực lượng tại chỗ, tạm thời giúp đỡ các hộ bị thiệt hại sửa sang nhà cửa để ổn định cuộc sống.
   Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và hạn hán thị xã đã phân công cán bộ trực 24/24 giờ trong thời gian có các  cơn bão xảy ra.
   Đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống bão lụt và hạn hán 2005 và triển khai kế hoạch PCBL&HH năm 2006. Củng cố và kiện toàn Ban chỉ huy PCBL&HH thị xã, các phường, xã.
   7. Kinh Tế hợp tác :
   Phối hợp với Chi Cục Hợp Tác xã và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, tổ chức 10 lớp tập huấn triển khai luật Hợp Tác xã và các các văn bản liên quan cho các xã, phường trên địa bàn với hơn 500 học viên tham dự.
   Phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra,  tiến hành lập các thủ tục  giải thể Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bảo Quang. Đồng thời có biện pháp củng cố các Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp còn lại.
   Sản xuất nông nghiệp liên tục nhiều năm gặp khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, giá các loại vật tư đầu vào tăng cao trong khi giá nông sản giảm thấp, thị trường tiêu thụ khó khăn, gần đây dịch cúm gia cầm cũng đã tác động không nhỏ đến ngành chăn nuôi và đời sống nông dân, tuy vậy sản xuất nông nghiệp và và kinh tế nông thôn vẫn duy trì được sự phát triển ổn định . giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hơn 5% / năm.
   Trong trồng trọt cơ cấu cây trồng đã có sự chuyển dịch hợp lý theo hướng tăng hiệu quả kinh tế trên một đơnn vị diện tích.Thế mạnh cây lâu nămnhất là cây ăn trái, đặc sản tiếp tục phát huy; cây cà phê do kém hiệu quả nên giảm mạnh về diện tích chuyển sang phát triển các loại cây ăn trái, công nghiệp khác như: sầu riêng, chôm chôm, cây có múi, điều.. Cây hằng năm phát triển theo hướng xen canh gối vụ , sử dụng đại trà giống mới và chuyển đổi câu trồng phù hợp để tăng hệ số sử dụng đất và tăng hiệu quả kinh tế .
   Chăn nuôi đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, phương thức chăn nuôi công nghiệp, trang trại ngày càng phổ biến, chất lượng đàn giống được hcú trọng, cơ cấu vật nuôi cũng đa dạng hơn , ngoài heo, bò, gia cầm đã phát triển thêm đàn dê, thỏ , ba ba đã đưa tỷ trọng chăn nuôi đạt trên 30%.
   IV/ Khoa học và công nghệ :
  Theo dõi việc triển khai đề tài khoa học “ Xử lý cây ăn quả ra hoa trái vụ “, đến nay đã thực hiện được một số nội dung. 
   -Sở KH&CN đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả giai đoạn I, tiếp tục thực hiện bước 2 .
    Đề xuất với UBND thị xã và đã được chấp thuận về việc sửa chữa và lắp đặt mới các trạm chống sét trên địa bàn. Đã liên hệ với Phân viện Bảo hộ lao động Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế để lập thiết kế dự toán, đã trình UBND thị xã, sẽ tiến hành thi công khi được phê duyệt.
    Kết hợp với Sở khoa học &CN kiểm tra đo lường và các phòng khám X quang, 02 cơ sở mua bán dây điện PVC, chất lượng 04 các cơ sở sản xuất và kinh doanh nước tinh khiết theo kế hoạch, kết quả kiểm tra các cơ sở sản xuất đạt yêu cầu về chất lượng có 01 cơ sở được nhắc nhỡ trong công tác vệ sinh, kiểm tra một số cơ sở sản xuất bánh Trung thu về chất lượng sản phẩm và nhãn hiệu hàng hóa, qua đó đã xử lý những trường hợp vi phạm .
    Tăng cường hoạt động của hai trạm cân đối chứng tại chợ Long Khánh và chợ Xuân Thanh để phục vụ người tiêu dùng, chuẩn bị các điều kiện để lắp đặt thêm hai trạm cân tại chợ Xuân Tân và chợ Bảo Vinh khi tỉnh triển khai. Cử 04 nhân viên tham gia tập huấn lớp kiểm định cân thông dụng phục vụ cho công tác kiểm định cân trong thời gian tới.
    Tham gia dự và nhận giải thưởng Hội thi sáng tạo KT năm 2005 do tỉnh tổ chức ( 01 giải nhất, 02 giải nhì ). Đã triển khai nội dung: Hội thi sáng tạo kỹ thuật và chương trình 6 trên địa bàn thị xã  vào  tháng 08/2006.
Theo dõi hoạt động của điểm cung cấp thông tin tại xã Bình Lộc, đây là điểm hoạt động được Sở KH&CN đánh giá đạt yêu cầu. Tham gia Hội thi  “ Lãnh đạo phường, xã giỏi ứng dụng công nghệ thông tin “ đạt 01 giải khuyến khích ( Phường Xuân Bình ). Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc trang bị 04 trạm cung cấp thông tin tại Phường Xuân Bình, Xuân An, xã Xuân Tân và Xã Bảo Vinh . Đề xuất Sở KH&CN mở lớp phổ cập tin học trình độ A cho CB-CNV khối văn phòng và các xã, phường Đến nay đã được Sở KH-CN chấp thuận tổ chức 02 lớp gồm 80 học viên, Phòng Nội vụ đã lập danh sách chuyển Sở KH-CN để Sở bố trí thời gian và tổ chức lớp học .
   Đăng ký chương trình hổ trợ về sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu hàng hóa cho 06 đơn vị do Sở KH&CN tổ chức và tài trợ kinh phí.  

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​