Lịch làm việc Thường trực Thị ủy - UBND Thị xã
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (16.7 đến 20.7.2018) (16/07/2018 15:05) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (09.7 đến 13.7.2018) (09/07/2018 14:59) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (02.7 đến 06.7.2018) (02/07/2018 18:19) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (25.6 đến 29.6.2018) (25/06/2018 11:54) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (18.6 đến 22.6.2018) (18/06/2018 14:14) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (11.6 đến 15.6.2018) (11/06/2018 09:01) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (04.6 đến 08.6.2018) (04/06/2018 14:09) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (28.5 đến 01.6.2018) (28/05/2018 13:55) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (21.5 đến 25.5.2018) (21/05/2018 23:51) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (14.5 đến 18.5.2018) (14/05/2018 09:46) Tải về
1 - 10 Next

Lịch làm việc của HĐND Thị xã
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (16.7 đến 20.7.2018) (16/07/2018 15:05) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (09.7 đến 13.7.2018) (09/07/2018 15:00) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (02.7 đến 06.7.2018) (02/07/2018 18:19) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (25.6 đến 29.6.2018) (25/06/2018 11:53) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (18.6 đến 22.6.2018) (18/06/2018 14:12) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (11.6 đến 15.6.2018) (11/06/2018 09:00) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (04.6 đến 08.6.2018) (04/06/2018 14:09) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (28.5 đến 01.6.2018) (28/05/2018 13:54) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (21.5 đến 25.5.2018) (21/05/2018 23:51) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (14.5 đến 18.5.2018) (16/05/2018 08:39) Tải về
1 - 10 Next

Thăm dò ý kiến

Đề án thành lập 5 phường và thành phố Long Khánh


 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THỊ ỦY-UBND THỊ XÃ LONG KHÁNH
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Cục Báo chí, Bộ Văn hóa - Thông tin
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​