• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO ĐÓN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH – MỪNG LONG KHÁNH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH
Lịch làm việc Thường trực Thành ủy - UBND Thành phố
» Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố (từ 02.9 đến 06.9) (03/09/2019 15:29) Tải về
» Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố (từ 26.8 đến 30.8) (28/08/2019 10:04) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (19.8 đến 23.8.2019) (20/08/2019 14:55) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (12.8 đến 16.8.2019) (12/08/2019 15:03) Tải về
» Lịch làm việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố (từ 05.8 đến 09.8) (09/08/2019 09:58) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (08.7 đến 13.7.2019) (09/07/2019 09:40) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (24.6 đến 28.6.2019) (25/06/2019 16:11) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (17.6 đến 22.6.2019) (17/06/2019 09:28) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (10.6 đến 14.6.2019) (10/06/2019 09:47) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (24.5 đến 30.5.2019) (29/05/2019 15:47) Tải về
1 - 10 Next

Lịch làm việc của HĐND Thành phố
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố (từ ngày 02.9 đến 03.9) (03/09/2019 15:31) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (19.8 đến 23.8.2019) (20/08/2019 14:57) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các ban HĐND thành phố (từ ngày 05.8 đến 09.8) (09/08/2019 10:03) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (24.6 đến 28.6.2019) (25/06/2019 16:12) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (10.6 đến 14.6.2019) (10/06/2019 09:48) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (24.5 đến 30.5.2018) (29/05/2019 15:45) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (20.5 đến 24.5.2019) (21/05/2019 14:09) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (13.5 đến 17.5.2018) (14/05/2019 14:53) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (22.4 đến 26.4.2019) (22/04/2019 10:00) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (15.4 đến 19.4.2019) (16/04/2019 16:31) Tải về
1 - 10 Next

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​