• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 - ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LONG KHÁNH QUYẾT TÂM XÂY DỰNG THỊ XÃ LONG KHÁNH LÊN THÀNH PHỐ TRƯỚC NĂM 2020 |
Lịch làm việc Thường trực Thị ủy - UBND Thị xã
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (21.01 đến 25.01.2019) (22/01/2019 01:34) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (14.01 đến 19.01.2019) (12/01/2019 14:19) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (07.01 đến 12.01.2019) (04/01/2019 22:44) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (17.12 đến 21.12.2018) (17/12/2018 14:55) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (10.12 đến 14.10.2018) (11/12/2018 19:58) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (3.12 đến 7.12.2018) (03/12/2018 11:24) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (26.11 đến 30.11.2018) (27/11/2018 14:08) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (12.11 đến 16.11.2018) (12/11/2018 10:35) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (3.11 đến 09.11.2018) (08/11/2018 14:39) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (29.10 đến 04.11.2018) (29/10/2018 09:03) Tải về
1 - 10 Next

Lịch làm việc của HĐND Thị xã
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (21.01 đến 25.01.2019) (22/01/2019 01:34) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (14.01 đến 19.01.2019) (12/01/2019 14:18) Tải về
» Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và lãnh đạo các ban HĐND thị xã năm 2019 (04/01/2019 22:47) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (17.12 đến 21.12.2018) (17/12/2018 14:55) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (10.12 đến 14.12.2018) (11/12/2018 19:58) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (3.12 đến 7.12.2018) (03/12/2018 11:23) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (26.11 đến 30.11.2018) (27/11/2018 14:08) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (12.11 đến 16.11.2018) (12/11/2018 10:35) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (04.11 đến 09.11.2018) (08/11/2018 14:38) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (22.10 đến 26.10.2018) (22/10/2018 09:40) Tải về
1 - 10 Next

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thị xã Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THỊ ỦY-UBND THỊ XÃ LONG KHÁNH
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Cục Báo chí, Bộ Văn hóa - Thông tin
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​