Lịch làm việc Thường trực Thị ủy - UBND Thị xã
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (18.3 đến 22.3.2019) (18/03/2019 19:16) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (11.3 đến 16.3.2019) (12/03/2019 08:12) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (04.3 đến 08.3.2019) (04/03/2019 10:18) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (25.02 đến 29.02.2019) (26/02/2019 02:40) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (18.02 đến 22.02.2019) (18/02/2019 22:58) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (21.01 đến 25.01.2019) (22/01/2019 01:34) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (14.01 đến 19.01.2019) (12/01/2019 14:19) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (07.01 đến 12.01.2019) (04/01/2019 22:44) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (17.12 đến 21.12.2018) (17/12/2018 14:55) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (10.12 đến 14.10.2018) (11/12/2018 19:58) Tải về
1 - 10 Next

Lịch làm việc của HĐND Thị xã
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (04.3 đến 08.3.2019) (04/03/2019 10:18) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (25.02 đến 29.02.2019) (26/02/2019 02:39) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (18.2 đến 22.2.2019) (18/02/2019 22:57) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (21.01 đến 25.01.2019) (22/01/2019 01:34) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (14.01 đến 19.01.2019) (12/01/2019 14:18) Tải về
» Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và lãnh đạo các ban HĐND thị xã năm 2019 (04/01/2019 22:47) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (17.12 đến 21.12.2018) (17/12/2018 14:55) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (10.12 đến 14.12.2018) (11/12/2018 19:58) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (3.12 đến 7.12.2018) (03/12/2018 11:23) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (26.11 đến 30.11.2018) (27/11/2018 14:08) Tải về
1 - 10 Next

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thị xã Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THỊ ỦY-UBND THỊ XÃ LONG KHÁNH
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Cục Báo chí, Bộ Văn hóa - Thông tin
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​