• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO ĐÓN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH – MỪNG LONG KHÁNH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH
Lịch làm việc Thường trực Thị ủy - UBND Thị xã
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (13.5 đến 17.5.2019) (14/05/2019 14:43) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (22.4 đến 26.4.2019) (22/04/2019 09:58) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (15.4 đến 19.4.2019) (16/04/2019 16:31) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (08.4 đến 12.4.2019) (08/04/2019 14:52) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (25.3 đến 29.3.2019) (26/03/2019 19:53) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (18.3 đến 22.3.2019) (18/03/2019 19:16) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (11.3 đến 16.3.2019) (12/03/2019 08:12) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (04.3 đến 08.3.2019) (04/03/2019 10:18) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (25.02 đến 29.02.2019) (26/02/2019 02:40) Tải về
» Lịch làm việc của UBND tỉnh Đồng Nai, Thị ủy - UBND thị xã Long Khánh (18.02 đến 22.02.2019) (18/02/2019 22:58) Tải về
1 - 10 Next

Lịch làm việc của HĐND Thị xã
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (13.5 đến 17.5.2018) (14/05/2019 14:53) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (22.4 đến 26.4.2019) (22/04/2019 10:00) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (15.4 đến 19.4.2019) (16/04/2019 16:31) Tải về
» Lịch làm việc của THường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (08.4 đến 12.4.2019) (08/04/2019 14:53) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (25.3 đến 29.3.2019) (26/03/2019 19:53) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (04.3 đến 08.3.2019) (04/03/2019 10:18) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (25.02 đến 29.02.2019) (26/02/2019 02:39) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (18.2 đến 22.2.2019) (18/02/2019 22:57) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (21.01 đến 25.01.2019) (22/01/2019 01:34) Tải về
» Lịch làm việc của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã (14.01 đến 19.01.2019) (12/01/2019 14:18) Tải về
1 - 10 Next

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thị xã Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THỊ ỦY-UBND THỊ XÃ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​