• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”

Công khai VBPL

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Long Khánh

Ngày 31/12 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 5373/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 5389/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Long Khánh.

Xem tiếp

Kế hoạch Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch Mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần - 2022

Kế hoạch 08/KH-UBND ngày 12/01/2022 Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch Mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần - 2022

Xem tiếp

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng, đoàn thể 2022

Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 06/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng, đoàn thể 2022

Xem tiếp

Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Xem tiếp

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND thành phố Long Khánh năm 2021

Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND TP.Long Khánh Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND thành phố Long Khánh năm 2021

Xem tiếp

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ tư pháp Hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Xem tiếp

Quy định mới nội dung cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông Việt Nam

​Ngày 09/12, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2021/NĐ-CP “Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa”, theo đó Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem tiếp

Quyết định ban hành quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Long Khánh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định 213/QĐ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND TP.Long Khánh ban hành quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Long Khánh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xem tiếp

Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực

Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực

Xem tiếp

Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

Thông báo 208/TB-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND TP.Long Khánh Kết quả kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

Xem tiếp
1 - 10 Next

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124