HĐND thị xã Long Khánh tổ chức khai mạc kỳ họp khóa III, nhiệm kỳ 2016- 2021


 

​        Sáng ngày 19/12/2017 HĐND thị xã Long Khánh tổ chức khai mạc kỳ họp thứ sáu - kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 HĐND thị xã.

Về dự có bà Đỗ Thị Hòa Bình - Phó Ban Văn hóa Xã hội tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Nải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; ông Nguyễn Đức Thạnh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; ông Hồ Văn Nam - Chủ tịch UBND thị xã, cùng 35/36 đại biểu HĐND thị xã; đại diện các cơ quan chuyên môn; ban - ngành - đoàn thể thị xã và cử tri của 15 phường, xã tham dự.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã xem xét, thông qua Tờ trình chương trình kỳ họp; Báo cáo về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND thị xã; Thông báo của UBMTTQVN thị xã về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị; Báo cáo của UBND thị xã năm 2017 và chương trình hoạt động, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo Ban pháp chế thị xã; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và một một số báo cáo khác.

 171219 MINH HUỆ THANH GIANG Họp HĐND kỳ họp thứ 6.png
Các đại biểu tham dự hội nghị giơ tay biểu quyết


Trong năm 2017 tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 21,1% so năm 2016; giá trị sản xuất của ngành công nghiệp tăng 18,5% so năm 2016; trong năm 2017 giá trị sản xuất nông nghiệp thực hiện 1.431,6 tỷ đồng, tăng 6,1% so năm 2016. Giá trị sản xuất ngành xây dựng tăng 18,5% so năm 2016; kết quả tổng thu ngân sách năm 2017 là 245 tỷ 658 triệu đồng, đạt 149,34% dự toán tỉnh giao, tăng 25,43% so năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người ước tính tăng theo từng năm. Năm 2017 giảm 0,21% hộ nghèo so với tổng số hộ dân cư; đưa tỷ lệ hộ nghèo thị xã xuống còn 0,16%. Năm 2017 thị xã Long Khánh có thêm xã Xuân Lập đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác phát triển đô thị Long Khánh được đầu tư nâng cấp hoàn chỉnh một số công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các tuyến đường giao thông và chỉnh trang đô thị nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại III và cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Năm 2017 có 100% ấp, khu phố văn hóa; 98,9% hộ gia đình văn hóa; duy trì 6/6 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị, 9/9 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Chương trình y tế quốc gia được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 100% phường, xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; Ngành giáo dục thị xã đã tập trung thực hiện tốt, đến nay thị xã Long Khánh có 33/52 trường đạt chuẩn quốc gia  đạt tỷ lệ 63,46%.

Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực; hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính được tiếp nhận thuận lợi và giải quyết đảm bảo thời gian đúng quy định. Ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với nhân dân có chuyển biến khá rõ nét, từng bước được nâng lên. Về tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã được giữ vững, ổn định.

 ONG NGUYEN VAN NAI-CT HDND PHAT BIEU KHAI MAC.png
Ông Nguyễn Văn Nải - Tỉnh ủy viên - Bí thư thị ủy Long Khánh - Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu​ tại hội nghị

 Dự kỳ họp thứ sáu HĐND thị xã khóa III, Ông Nguyễn Văn Nải - Tỉnh ủy viên - Bí thư thị ủy Long Khánh - Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu: Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ thị xã. Trong năm 2017 tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực cố gắng, Thị xã đã thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ dịch chuyển kinh tế xã hội đạt được những kết quả khá tích cực và trọng điểm. Đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp phát triển; thu ngân sách vượt dự toán tỉnh giao. Công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung thực hiện, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có tiến bộ; chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, đời sống tinh thần của nhân dân. An sinh xã hội được tiếp tục quan tâm, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo thực hiện; An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững…”

Buổi chiều cùng ngày đại biểu tập trung thảo luận tại các cụm tổ. Ngày 20/12/2017 HĐND thị xã tiếp tục làm việc theo chương trình kỳ họp.

Minh Huệ - Minh Sang

Thăm dò ý kiến

Đề án thành lập 5 phường và thành phố Long Khánh


 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THỊ ỦY-UBND THỊ XÃ LONG KHÁNH
Giấy phép số: 101/GP-BC ngày 10/3/2008 của Cục Báo chí, Bộ Văn hóa - Thông tin
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​