• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO ĐÓN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH – MỪNG LONG KHÁNH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH
Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh


 
 

        Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh

 

Đối tượng điều chỉnh:

Quyết định này quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất: đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở của hộ gia đình và cá nhân; điều kiện được phép tách thửa; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tách thửa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều kiện chung để được tách thửa đất:

1. Thửa đất đã được cấp 1 trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; GIấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở.

2. Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

3. Thửa đất không thuộc khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

4. Diện tích thửa đất tách thửa chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai hoặc không có trong kế hoạch sử dụng đát hành năm của cấp huyện đã được công  bố phải thu hồi để thực hiện dự án,

5. Tách thửa đất để hình thành các thửa đất mới phải đảm bảo quyền sử dụng hạ  chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013.

6. Thửa đất tách thửa phải đảm bảo diện tích, kích thước tối thiểu và các điều kiện cụ thể để tách thửa đối với từng loại đất theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Quyết định này.

Quy định diện tích tách thửa đối với loại đất ở thị xã Long Khánh cụ thể như sau:
Đối với đất ở ở các đơn vị phường, diện tích thối thiểu của thửa đất là 60 mét vuông (sáu mươi mét vuông).
Đối với đất ở ở các đơn vị xã, diện tích thối thiểu của thửa đất là 100 mét vuông (một trăm mét vuông).

Quy định diện tích tách thửa đối với loại đất nông nghiệp thị xã Long Khánh cụ thể như sau:
Đối với đất ở ở các đơn vị phường, diện tích thối thiểu của thửa đất là 500 mét vuông (năm trăm mét vuông).
Đối với đất ở ở các đơn vị xã, diện tích thối thiểu của thửa đất là 1.000 mét vuông (một ngàn mét vuông).


Ngoài ra, quyết định còn quy định một số trường hợp không áp dụng tách thửa; quy định cụ thể về kích thước, điều kiện cụ thể tách thửa đối với loại đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở… và nhiều quy định đáng lưu ý khác.

Ngày 19/06/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2095 về việc công bố thủ tục, quy trình thực hiện tách thửa đất theo Quyết định số 03 ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.


Link: Quyết định Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.pdfQuyết định Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.pdf 

 

          Danh Lộc

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​