• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO ĐÓN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH – MỪNG LONG KHÁNH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH
Thống kê điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thị xã


​          Theo thống kê của Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Long Khánh, trong năm 2018 trên địa bàn thị xã hiện có 85 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã đăng ký và được cấp phép.


10271590_1043093089091199_6183693979978139860_n.jpg

 Hiện có 85 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã đăng ký và được cấp phép​


Trong 6 tháng đầu năm 2018, Phòng VHTT đã tiến hành khảo sát, thẩm định điều kiện cho 05 đại lý internet - điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng tại phường Xuân An, Xuân Bình, Xuân Hòa và Xuân Trung.

Đội kiểm tra liên ngành 814 thị xã đã tổ chức kiểm tra 15 cơ sở trò chơi điện tử, 12 đại lý internet. Qua kiểm tra, Đội đã lập biên bản và tham mưu UBND thị xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 cơ sở kinh doanh internet “không tuân thủ thời gian hoạt động theo quy định” với số tiền xử phạt là 3.750.000 đồng.

Tại các phường, xã thành lập tổ liên ngành 814 đã tổ chức 57 đợt kiểm tra với 262 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, trong đó có 65 đại lý Internet, qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm.

Trong thời gian đến cuối năm 2018, Phòng VHTT thị xã tiếp tục bảo đảm công tác hướng dẫn các cơ sở có nhu cầu đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet theo các điều kiện kinh doanh đại lý Internet về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã đăng ký giấy phép trên địa bàn thị xã năm 2018.pdfDanh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã đăng ký giấy phép trên địa bàn thị xã năm 2018.pdf

Danh Lộc

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​