• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO ĐÓN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH – MỪNG LONG KHÁNH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2019


​            Sáng 04/7, tại hội trường Công đoàn Tổng công ty cao su Đồng Nai; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo tỉnh 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Thái Bảo - Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị.

 TOAN CANH BUOI GIAO BAN TUYEN GIAO.jpg
Quang cảnh Hội nghị​


6 tháng đầu năm 2019, ngành tuyên giáo Đồng Nai đã bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, cơ bản thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, từ đó tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định. Đồng Nai là địa phương tiếp tục dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới với 11/11 đơn vị cấp huyện và 133/133 xã nông thôn mới và 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác an sinh xã hội được tỉnh và các địa phương quan tâm chăm lo tốt. Bên cánh đó, hệ thống tuyên giáo các cấp đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; đã góp phần quan trọng trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần lao động sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và trong các tầng lớp nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; định hướng dư luận xã hội tích cực, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt quan tâm nắm tình hình dư luận xã hội, tổ chức định hướng tư tưởng dư luận xã hội và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cảnh giác đối với hoạt động lôi kéo, kích động tuần hành, biểu tình, tăng cường đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi chống phá, gây rối của các phần tử xấu, thế lực thù địch, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

          Hội nghị đã tham gia thảo luận, phân tích sâu về những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế đối với công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019; xác định những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2019.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Bảo - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo các cấp, ngành bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung. Triển khai quán triệt tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền triển khai Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về việc quán triệt thực hiện tiến tới Đại hội Đảng các cấp. Tuyên truyền các ngày lễ lớn và “50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969-2019) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về rèn luyện phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Thanh Giang 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​