• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN THẮNG LỢI - MỪNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN - - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 - - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH XANH - VĂN MINH - HIỆN ĐẠI
Long Khánh tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII


          Sáng 18/7, Thành ủy Long Khánh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ Thành phố.

          Dự và chủ trì hội nghị đ/c Nguyễn Văn Nải - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thành ủy; đ/c Nguyễn Đức Thạnh - Phó bí thư Thường trực Thành ủy; đ/c Hồ Văn Nam - Phó bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố; cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy; Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa III; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở.

 TOAN CANH TONG KET XAY DUNG DANG .jpg
Toàn cảnh Hội nghị​

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Thành phố Long Long Khánh đã triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh nghiêm túc, kịp thời, sâu sát đến các chi bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã có bước chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và trách nhiệm với công việc được giao. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện một cách sâu rộng, sáng tạo. Qua đó, nhiều tập thể, đảng viên đã phát huy tính tiên phong gương mẫu; xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được phát huy. Việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt hiệu quả hơn; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Thành phố Long Khánh là một trong hai địa phương cấp huyện đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; cuối năm 2015 được Bộ xây dựng công nhận đô thị loại III. Trong tháng 6 năm 2019 đã được Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập 05 phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen và thành lập Thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác Xây dựng Đảng và Thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương; phân tích, làm rõ thêm về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới phương pháp học Nghị quyết, gắn kết chặt chẽ công tác lý luận với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền; những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở các chi bộ cơ sở…

 Cũng tại hội nghị này, Lãnh đạo Thành ủy Long Khánh đã đánh giá những kết quả của Đảng bộ Thành phố Long Khánh đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó, đề ra một số định hướng, giải pháp chỉ đạo căn bản thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng; Quan tâm xây dựng củng cố bộ máy, từng bước tinh gọn biên chế; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức thành phố, xã, phường; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; Tiếp tục có giải pháp đối với công tác phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời ngăn ngừa các sai phạm; chú trọng kiểm tra việc chấp hành điều lệ Đảng, quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí… Thực hiện thường xuyên công tác giám sát việc rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy Đồng Nai làm tốt công tác chỉ đạo và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025….

          Thanh Giang 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​