• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
CHÀO ĐÓN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH – MỪNG LONG KHÁNH VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội


PHU LUC .docPhụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam .doc

1.Mẫu 01A-HSB.docxĐề nghị ban hành quyết định kiểm tra đột xuất.docx

2. Mau 01B-HSB.docxDanh sách đề nghị giải quyết hương chế độ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.docx

3.Mẫu 01C-HSB.docxQuyết định về việc thu hồi trợ cấp.docx

4. Mẫu 02-HSB.xlsBáo cáo tổng hợp giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, PHSK.xls

5.MẪU 03A-HSB.docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng.docx

6.MẪU 03B-HSB.docxQuyết định ​Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần.docx

7.MẪU 03C-HSB.docxQuyết định Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng.docx

8.MẪU 03D-HSB.docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp nghề nghiệp một lần.docx

9.MẪU-03E-HSB (sửa).docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết thương tái phát.docx

10.MẪU-03G-HSB (sửa).docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần do vết thương tái phát .docx

11.MẪU-03H-HSB (sửa).docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiejp hàng tháng do bệnh tật tái phát.docx

12.MẪU-03K-HSB (sửa).docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần do bệnh tật tái phát.docx

13.MẪU-03M-HSB (sửa).docxQuyết định về việc hưởng trợ ấp tai nạn lao động/bệnh nghệ nghiệp hàng tháng do dám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động.docx

14.MẪU-03N-HSB (sửa).docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp một lần do giám định tổng hợp mức suy giải khả năng lao động.docx

15.MẪU 03P-HSB.docxQuyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình.docx

16.MẪU 04-HSB.docxBản quá trình đóng bảo hiể xã hội.docx

17.MẪU-05A-HSB.docxMẫu văn bản giải quyết trợ cấp TNLĐ/BNN đối với cá nhân.docx

18.MẪU-05B-HSB.docxVăn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp.docx

19.MẪU 06A-HSB.docxQuyết định về việc điều chỉnh chế độ.docx

20.MẪU 06B-HSB.docxQuyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ BHXH.docx

21.MẪU 06C-HSB.docxQuyết định về việc chấm dứt hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.docx

22.MẪU 07A-HSB.docxQuyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.docx

23.MẪU 07B-HSB.docxQuyết định về việc hưởng BHXH 1 lần.docx

24.MẪU 07C-HSB.docxQuyết định về hưởng trợ caaso hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn.docx

25.MẪU 07D-HSB.docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp một lần.docx

26.MẪU 08A-HSB.docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng.docx

27.MẪU 08B-HSB.docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng.docx

28.MẪU 08C-HSB.docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.docx

29.MẪU 08D-HSB.docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp tuất 1 lần.docx

30.MẪU 08E-HSB.docxQuyết định về việc hưởng chế độ tử tuất 1 lần.docx

31. MẪU 09-HSB.docxTờ khai của thân nhân.docx

32. MẪU 10-HSB.docxQuyết định về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng.docx

33. MẪU 11-HSB.docxQuyết định về việc hưởng tiếp chế độ BHXH hàng tháng.docx

34.MẪU 12-HSB.docxQuyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.docx

35.MẪU 13-HSB.docxGiấy ủy quyền.docx

36.MẪU 14-HSB.docxĐơn đề nghị gửi bảo hiễm xã hội.docx

37.MẪU 15A-HSB.docxMẫu giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng ương hưu, trợ cấp hàng tháng.docx

38.MẪU 15B-HSB.docxThông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ caaso hàng tháng.docx

39. MẪU 16-HSB.docxMẫu chuyển trả hồ sơ đề nghị chi trả.docx

40. Mẫu 17-HSB.xlsMẫu 17-HSB.xls

41.Mẫu 18-HSB.docxThông báo chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.docx

42.MẪU 19-HSB.xlsxDanh sách quyết toán kinh phí điều tra lại TNLĐ/BNN.xlsx

43. MẪU 20-HSB.xlsBáo cáo chỉ tiêu giải quyết hưởng BHXH, BHTN.xls

44.Mẫu 21-HSB.docxPhiếu đề nghị.docx

45.MẪU 22-HSB.xlsTổng hợp đối tượng giải quyết hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng.xls

47.MẪU 23-HSB.docxThông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.docx

48.Mau 24A.B.C.D.E.G.H.K.M.N-HSB.docxMẫu phiếu điều chỉnh mức hưởng loại chế độ hưu trí viên chức/lực lượng vũ trang.docx

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: ​daitruyenthanh.longkhanh@gmail.com​