• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN THẮNG LỢI - MỪNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN - - CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 - - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH XANH - VĂN MINH - HIỆN ĐẠI
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội


PHU LUC .docPhụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam .doc

1.Mẫu 01A-HSB.docxĐề nghị ban hành quyết định kiểm tra đột xuất.docx

2. Mau 01B-HSB.docxDanh sách đề nghị giải quyết hương chế độ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.docx

3.Mẫu 01C-HSB.docxQuyết định về việc thu hồi trợ cấp.docx

4. Mẫu 02-HSB.xlsBáo cáo tổng hợp giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, PHSK.xls

5.MẪU 03A-HSB.docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng.docx

6.MẪU 03B-HSB.docxQuyết định ​Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần.docx

7.MẪU 03C-HSB.docxQuyết định Về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng.docx

8.MẪU 03D-HSB.docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp nghề nghiệp một lần.docx

9.MẪU-03E-HSB (sửa).docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng do vết thương tái phát.docx

10.MẪU-03G-HSB (sửa).docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần do vết thương tái phát .docx

11.MẪU-03H-HSB (sửa).docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiejp hàng tháng do bệnh tật tái phát.docx

12.MẪU-03K-HSB (sửa).docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần do bệnh tật tái phát.docx

13.MẪU-03M-HSB (sửa).docxQuyết định về việc hưởng trợ ấp tai nạn lao động/bệnh nghệ nghiệp hàng tháng do dám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động.docx

14.MẪU-03N-HSB (sửa).docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp một lần do giám định tổng hợp mức suy giải khả năng lao động.docx

15.MẪU 03P-HSB.docxQuyết định về việc cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình.docx

16.MẪU 04-HSB.docxBản quá trình đóng bảo hiể xã hội.docx

17.MẪU-05A-HSB.docxMẫu văn bản giải quyết trợ cấp TNLĐ/BNN đối với cá nhân.docx

18.MẪU-05B-HSB.docxVăn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp.docx

19.MẪU 06A-HSB.docxQuyết định về việc điều chỉnh chế độ.docx

20.MẪU 06B-HSB.docxQuyết định về việc hủy quyết định hưởng chế độ BHXH.docx

21.MẪU 06C-HSB.docxQuyết định về việc chấm dứt hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.docx

22.MẪU 07A-HSB.docxQuyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.docx

23.MẪU 07B-HSB.docxQuyết định về việc hưởng BHXH 1 lần.docx

24.MẪU 07C-HSB.docxQuyết định về hưởng trợ caaso hàng tháng của cán bộ xã, phường, thị trấn.docx

25.MẪU 07D-HSB.docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp một lần.docx

26.MẪU 08A-HSB.docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng.docx

27.MẪU 08B-HSB.docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng.docx

28.MẪU 08C-HSB.docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.docx

29.MẪU 08D-HSB.docxQuyết định về việc hưởng trợ cấp tuất 1 lần.docx

30.MẪU 08E-HSB.docxQuyết định về việc hưởng chế độ tử tuất 1 lần.docx

31. MẪU 09-HSB.docxTờ khai của thân nhân.docx

32. MẪU 10-HSB.docxQuyết định về việc tạm dừng hưởng chế độ BHXH hàng tháng.docx

33. MẪU 11-HSB.docxQuyết định về việc hưởng tiếp chế độ BHXH hàng tháng.docx

34.MẪU 12-HSB.docxQuyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.docx

35.MẪU 13-HSB.docxGiấy ủy quyền.docx

36.MẪU 14-HSB.docxĐơn đề nghị gửi bảo hiễm xã hội.docx

37.MẪU 15A-HSB.docxMẫu giấy giới thiệu chuyển hồ sơ chờ hưởng ương hưu, trợ cấp hàng tháng.docx

38.MẪU 15B-HSB.docxThông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu/trợ caaso hàng tháng.docx

39. MẪU 16-HSB.docxMẫu chuyển trả hồ sơ đề nghị chi trả.docx

40. Mẫu 17-HSB.xlsMẫu 17-HSB.xls

41.Mẫu 18-HSB.docxThông báo chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.docx

42.MẪU 19-HSB.xlsxDanh sách quyết toán kinh phí điều tra lại TNLĐ/BNN.xlsx

43. MẪU 20-HSB.xlsBáo cáo chỉ tiêu giải quyết hưởng BHXH, BHTN.xls

44.Mẫu 21-HSB.docxPhiếu đề nghị.docx

45.MẪU 22-HSB.xlsTổng hợp đối tượng giải quyết hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng.xls

47.MẪU 23-HSB.docxThông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.docx

48.Mau 24A.B.C.D.E.G.H.K.M.N-HSB.docxMẫu phiếu điều chỉnh mức hưởng loại chế độ hưu trí viên chức/lực lượng vũ trang.docx

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​