• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN THẮNG LỢI - MỪNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN - - PHÁT HUY PHẨM CHẤT ANH HÙNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG LONG KHÁNH XANH - VĂN MINH - HIỆN ĐẠI
Tổng kết Chương trình phối hợp số 09 trên địa bàn TP. Long Khánh


 

​          Sáng 15/01, Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” TP.Long Khánh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an-UBTWMTTQVN về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2019. Đồng chí Bùi Quốc Thể-Thành ủy viên-Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” TP.Long Khánh đã đến dự.

 200115 IMG_20200115_120943.jpg
Quang cảnh hội nghị ​Tổng kết Chương trình phối hợp số 09 


          Trong năm 2019, công tác triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09 trên địa bàn thành phố đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở. Lực lượng Công an, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất, có nhiều biện pháp, hình thức phù hợp để triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 09. Việc kiện toàn, thống nhất Ban Chỉ đạo mới, tạo điều kiện cho địa phương, cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

          Công tác tuyên truyền giáo dục về nội dung Chương trình phối hợp số 09, về chính sách, pháp luật được tiến hành sâu rộng đã phát huy hiệu quả. Đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã có chuyển biến tích cực trong nhn thức về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nhân dân đã chủ động, tích cực phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến của công dân trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 09 đã góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển, làm chuyển biến tình hình ANTT, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn bó với các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá và thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường lành mạnh phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân. Quá trình thực hiện Chương trình phối hợp số 09 đã góp phần xây dựng Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên vững mạnh; xây dựng, củng cố lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

          Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 09, trong thời gian thời, thành phố Long Khánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.

 200115 TRAO KY NIEM CHUONG VA KHEN THUONG.jpg
Đ.c Bùi Quốc Thể - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” TP.Long Khánh
trao kỷ niệm chương
vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các cá nhân​


          Tiếp tục duy trì xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải"; tổ chức ký cam kết xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Thường xuyên củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là với lực lượng Công an xã, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Bảo vệ dân phố, Dân phòng.

          Thường xuyên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ ANTT để nhân dân thấy rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc tham gia giữ gìn ANTT; có ý thức chủ động tự bảo vệ, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đổi mới nội dung, hình thức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho phù hợp với tình hình hiện nay.

          Dịp này, có 16 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an; 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2019 được nhận giấy khen của UBND thành phố Long Khánh.

           Minh Anh

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​