• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Lấy ý kiến nhân dân hồ sơ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thành phố Long Khánh


 
 

         Ngày 15/9/2020, UBND thành phố Long Khánh có Thông báo số 1117/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Long Khánh bằng hình thức: tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của thành phố, Cổng thông tin điện tử tỉnh. Tuy nhiên, từ sau khi lấy ý kiến nhân dân đến nay, phương án quy hoạch sử dụng đất của thành phố có một số thay đổi do phát sinh các nhu cầu sử dụng đất mới. Vì vậy, ngày 06/5/2021 vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh đã có Thông báo mới về việc lấy ý kiến nhân dân (lần 2) hồ sơ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thành phố Long Khánh.

QH2030_1400 - Copy (2).jpg
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Long Khánh

          Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày UBND thành phố ban hành thông báo, tất cả người dân thành phố Long Khánh sau khi tham khảo hồ sơ lấy ý kiến có thể thực hiện đóng góp ý kiến hồ sơ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thành phố Long Khánh bằng hình thức viết phiếu góp ý gửi đến Phòng Tài Nguyên và môi trường thành phố Long Khánh hoặc UBND các phường, xã trên dịa bàn thành phố.

          Hồ sơ lấy ý kiến gồm: Báo cáo tóm tắt lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Long Khánh (BCTomTat_DanhMuc_QHLK2030.pdfFile.pdf); Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Long Khánh (QH2030_1400.pdfFile.pdf) và phiếu góp ý theo mẫu (528-TB-UBND.pdfFile.pdf).

                    

          Danh Lộc

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​