• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​HĐND thành phố thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025


 

         Ngày 19/5, Hội đồng nhân dân thành phố Long Khánh đã ban hành Nghị quyết số 172/NQ-HĐND, cho ý kiến lần 2 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Long Khánh.

          Theo đó, Tổng nguồn vốn ngân sách đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố do UBND tỉnh phân cấp và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh dự kiến là 1.501.137 triệu đồng; trong đó: Vốn ngân sách tập trung: 603.670 triệu đồng; Vốn xổ số kiến thiết: 254.016 triệu đồng; Vốn khai thác quỹ đất: 509.477 triệu đồng; Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: 133.974 triệu đồng.


210525 HĐND cho ý kiến về KH đầu tư công 2021-2025.jpg
554_NGHI_QUYET_TRUNG_HAN_2021-2025_(lan_2) (1).pdfNghị quyết 172/NQ-HĐND.pdf
554_TRUNG_HAN_2021-2025 (1).xlsxPhụ lục kèm theo Nghị quyết 172/NQ-HĐND.xlsx

          Sau khi Nghị quyết 172/NQ-HĐND được ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố để thực hiện theo quy định; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.

          Bên cạnh đó, HĐND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

        

Danh Lộc

 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124