• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
HĐND Long Khánh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 1)


  

          Kỳ họp thứ 21 - kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Long Khánh khóa III, đã thống nhất về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 1) tại Nghị quyết 173/NQ-HĐND ngày 19/5/2021, cụ thể:

          Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công ngân sách thành phố năm 2021 là 213.043 triệu đồng, gồm 2 nội dung là điều chỉnh kế hoạch vốn giao đầu năm 2021 với số tiền 211.491 triều đồng và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn chuyển nguồn năm 2020 sang 2021 thực hiện là 1.552 triệu đồng.


210325 Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công 2021 đợt 1.jpg
555_Nghi_quyet_DCBS_lan_1,_nam_2021.pdfNghị quyết 173/NQ-HĐND.pdf
555_Phu_luc_kem_NQ_dieu_chinh_KH_2021.xlsxPhụ lục kèm theo Nghị quyết 173/NQ-HĐND.xlsx

          Hội đồng nhân dân thành phố Long Khánh khóa III thống nhất điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công năm 2021 tăng thêm danh mục 05 dự án.

          Sau khi Nghị quyết 173/NQ-HĐND được ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố để thực hiện theo quy định; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định.

          Bên cạnh đó, HĐND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên vận động tổ chức và Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

    

Danh Lộc

 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124