• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi thực hiện TTHC


210702 aBPLv.jpg
TraHue.pdfCông văn 954/SKHCN-TTra.pdf

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp và không còn nhân sự Bưu điện trực thay cho Sở tại Trung tâm Hành chính công, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https://dichvucong.dongnai.gov.vn đối với các thủ tục hành chính có tần suất tiếp nhận thường xuyên trong thời gian qua thuộc các lĩnh vực sau:

Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường: Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận; Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân: Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị Xquang chẩn đoán trong y tế); Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế); Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế).

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ; Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ); Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ); Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
210702 aBPL.jpg

Kể từ ngày 01/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã ngừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai. Việc tiếp nhận hồ sơ sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện theo 02 cách:

Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ: https://dichvucong.dongnai.gov.vn.

Nộp qua đường bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Việc trả kết quả thủ tục hành chính sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ gửi qua hộp thư điện tử (Email) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích cho người dân, doanh nghiệp. Mọi thắc mắc, kiến nghị, phản ánh liên quan thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp liên hệ Tổng đài Dịch vụ công (0251) 1022 hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại 0251.3822297 - 8133 để được hướng dẫn.

 

 

Danh Lộc

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124