• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Quyết định 849/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 Về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 1)


Căn cứ Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của HĐND thành phố Long Khánh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư côngnăm 2021 (đợt 1). Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 29/TTr-TCKH ngày 28 tháng 6 năm 2021. Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh ban hành Quyết định 849/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 Về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 (đợt 1)

210701 akhai VBPL.jpg
849-_QD_Cong_khai_QToan_va_dieu_chinh_KH_von_nam_2021_(dot_1).pdfQuyết định 849/QĐUBND.pdf
Danh mục kèm theo QĐ 849.pdfDanh mục kèm theo QĐ 849.pdf

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124