• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp


 

​         Ngày 18/6, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.

          Theo đó, Thủ tục hành chính cấp tỉnh được ban hành mới gồm 07 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi, luật sư, công chứng, giám định tư pháp, hòa giải thương mại; Sửa đổi: 30 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi, luật sư, công chứng đã được ban hành tại Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai; Bãi bỏ; 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực luật sư, giám định tư pháp (thủ tục số 70, 71, 72, 99) đã được ban hành tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.


210705 BPL.jpg
2-2021-QDQPPL-20-BÃI BỎ VBQPPL HET HIEU LUC.pdfQuyết định 20/QĐ-UBND.pdf


210705 BPLV.jpg

2-2021-QD-2069-công bố bộ thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp.signed.pdfQuyết định 2069/QĐ-UBND (18/6/2021)
Công bố bộ thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bãi bỏ
thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp.pdf


          Đối với thủ tục hành chính cấp huyện: Ban hành mới 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi; lĩnh vực chứng thực. Về phần Thủ tục hành chính cấp xã: Ban hành mới 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng thực; lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực liên thông. Sửa đổi 02 thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi (thủ tục số 28, 29) đã được ban hành tại Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai.

          Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý. Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành. Nội dung Quyết định được đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phố Long Khánh tại địa chỉ: http://longkhanh.dongnai.gov.vn/

         

Danh Lộc

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124