• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực Giáo dục


210703 GD-ĐT.jpg
2-2021-QD-1086.signed.pdfQuyết định 1086/QĐ-UBND.pdf 
Về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử
thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, bị bãi
bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện

2-2021-QD-1531 quy trình điện tử.pdfQuyết định 1531/QĐ-UBND.pdf
Về việc phê duyệt quy trình điện tử
thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi
thuộc thầm quyền giải quyết của
Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện
tỉnh Đồng Nai

Về việc công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử
thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ
thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp huyện

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124