• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


          Tiếp tục phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố nhằm tạo sức lan tỏa trong đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn và tình cảm con người Việt Nam; đề cao các giá trị chân-thiện-mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ và trong xã hội. Ban Tuyên giáo thành phố Long Khánh triển khai Kế hoạch “Phát động sáng tác, viết bài tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025”.

          Đối tượng dự thi là các văn nghệ sĩ, nhà báo, người viết báo, người nghiên cứu, hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, cán bộ, đảng viên, Nhân dân (chuyên và không chuyên) đang sinh sống trên địa bàn thành phố Long Khánh có tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Tác phẩm tham gia dự thi là các tác phẩm văn học, nghệ thuật thuộc thể loại như: Văn học; Âm nhạc; Sân khấu; Điện ảnh; Mỹ thuật; Nhiếp ảnh; đối với tác phẩm tham gia thuộc hình thức tác phẩm Báo chí: là những tác phẩm đã được đăng phát trên các báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh; báo điện tử: đăng trên các trang, cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố; trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình từ tỉnh đến cơ sở.

          Thời hạn cuối nhận tác phẩm dự thi đợt I, trước ngày 15/11/2022; Đợt II, trước ngày 15/11/2024. Địa điểm nhận bài tham gia dự thi: Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Khánh, Số 51-Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh. Bìa thư và trên tác phẩm dự thi ghi rõ: Tác phẩm dự thi Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021-2025.

          Cuộc thi góp phần làm cho mọi người hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, dành sự quan tâm theo dõi, hưởng thụ nhiều hơn các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề này trên địa bàn. Giải thưởng của Cuộc thi nhằm cổ vũ, động viên, ghi nhận sự tham gia và đóng góp có hiệu quả của văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          Các đơn vị hoặc các cá nhân tham gia cuộc thi có thể tham khảo Thể lệ tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trên trang thông tin điện tử thành phố Long Khánh tại địa chỉ: http://longkhanh.dongnai.gov.vn

Danh Lộc

 

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124