• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Hướng dẫn việc chi trả kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 68 đối với các đối tượng đã rời khỏi địa phương


 
211008 atiocn1.jpg       Trong thời gian qua, căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai: Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 12/7/2021, Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 25/8/2021, Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 30/9/2021, UBND tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt hỗ trợ người lao động theo quy định.

          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong việc triển thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng, việc lập hồ sơ, phê duyệt, chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động tại một số địa phương chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng một số người lao động đã có quyết định hỗ trợ nhưng đã rời khỏi nơi cư trú (về quê) nên chưa nhận được tiền hỗ trợ.

          Để đảm bảo việc hỗ trợ đến được với người dân đầy đủ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đề nghị các địa phương và các sở, ngành liên quan tiếp tục giữ lại kinh phí chưa chi trả để liên hệ các đối tượng đã rời khỏi địa phương và chuyển trả kinh phí hỗ trợ thông qua hình thức chuyển khoản (ATM) hoặc thông báo giữ lại kinh phí hỗ trợ để chi trả cho người lao động ngay sau người lao động quay lại địa phương (trường hợp không chuyển khoản được qua ATM).

          Sau thời gian đã thông báo (trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại UBND phường xã nơi cư trú) nhưng vẫn không liên hệ với các đối tượng được hỗ trợ thì đến ngày 15/12/2021, nộp lại ngân sách nhà nước để quyết toán theo quy định.

          UBND tỉnh đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương tổng hợp các trường hợp chưa chi trả được, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

          Đề nghị các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện, tăng cường kiểm tra việc chi trả đúng đối tượng, tránh trùng lắp, trục lợi chính sách.

 

 

Thanh Thủy trích d​ẫn

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​