• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố          UBND thành phố Long Khánh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố. Qua đó, tuyên truyền để mọi tầng lớp Nhân dân trong xã hội hiểu về Cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách giữa hợp tác khu vực và cảm nhận của công chúng về Cộng đồng ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và sự ủng hộ của người dân, dư luận xã hội với hợp tác ASEAN. Nâng cao ý thức “Tư duy Cộng đồng, Hành động Cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN. Cung cấp những thông tin để định hướng cho toàn xã hội chủ động, tích cực học tập, phấn đấu đạt, đủ các điều kiện cần thiết nhằm nắm bắt được cơ hội để phát triển khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN.

          Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung về cộng đồng ASEAN. Khai thác tối đa các hình thức thông tin tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phân nâng cao nhận thức người dân, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội và sự ủng hộ của người dân với Cộng đồng ASEAN.

          Các cơ quan, đơn vị, phường, xã, các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá ASEAN gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IV và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

           Nội dung cần tập trung tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của ASEAN diễn ra trong từng năm theo các đợt Hội nghị quan trọng của ASEAN; Các Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với các Đối tác/Diễn đàn khu vực ASEAN; Hội nghị Bộ trưởng các kênh chuyên ngành của các bộ, ngành.....Bám sát Chủ đề ASEAN theo từng năm, tuyên truyền hoạt động của ASEAN trên cả 3 trụ cột: “Chính trị - An ninh”, “Kinh tế”, “Văn hoá - Xã hội”; những đóng góp của Việt Nam trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN và củng cố vị thế của ASEAN.


3427-asean-flag-tw-3260.jpeg
Logo biểu trưng ASEAN

          Tuyên truyền về hợp tác ASEAN ứng phó Covid-19: Cập nhật tiến độ về tình hình triển khai các sáng kiến chung của ASEAN trong ứng phó Covid-19; Sự chủ động của Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các tuyên bố, kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng khu vực. Tuyên truyền về lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại thông qua các phóng sự, bài viết chuyên đề về các nhân vật, câu chuyện điển hình, thực tiễn. Tuyên truyền về bản sắc Cộng đồng ASEAN, các câu chuyện về nét tương đồng lẫn độc đáo về văn hoá, truyền thống, kiến trúc, lịch sử, ngôn ngữ,... giữa các dân tộc trong các nước ASEAN nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau, cảm nhận thuộc về một cộng đồng chung cũng như nhận thức, sự gắn kết và vai trò chủ thể của người dân trong Cộng đồng.

          Hình thức tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; Các hoạt động thương mại, quảng bá, xúc tiến đầu tư. Chủ động cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, tiềm năng thế mạnh của thành phố khi tiếp xúc, làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhất là tại các nước ASEAN. Tăng cường công tác ngoại giao Nhân dân trên địa bàn thành phố. Cung cấp thông tin để người dân và doanh nghiệp của thành phố trao đổi, giao lưu và tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN... về cơ hội tìm việc làm, du lịch, kinh doanh, đầu tư, học tập tại các nước trong Cộng đồng ASEAN.

          Các hoạt động giáo dục và đào tạo Đưa các nội dung giới thiệu về cộng đồng ASEAN vào hoạt động ngoại khóa đối với các trường phổ thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố. Tạo lập và duy trì “Góc ASEAN” tại các thư viện các trường học.

 

 

 Minh Huệ trích dẫn

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​