• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​Kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Long Khánh 

          Trong năm 2021, UBND thành phố đã triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai về Đề án “​Kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Long Khánhc” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Long Khánh. Theo đó, ngay từ đầu năm UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác chuyên môn của cán bộ chiến sỹ thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt tập trung nâng cao năng lực tuyên truyền, đảm bảo 100% cán bộ quản lý cơ sở về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kiêm nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

          Trong 2021, đã tiến hành xây dựng, nhân rộng, duy trì tổng cộng 10 điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố, trong đó có 07 điển hình tiên tiến đã được công nhận từ năm 2020, đây là những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong sản xuất, lao động, học tập trên địa bàn.


211122 tation1.jpg
bc_de_an_tuyen_truyen_pccc_nam_2021_ubnd.pdfBáo cáo 2136/BC-UBND ngày 08/11/2021 của UBND thành phố


          Trong công tác phối hợp tuyên truyền an toàn về về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến với mọi người dân bằng nhiều hình thức phong phú: Tăng cường phát tài liệu, cẩm nang hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch. Kết quả, trên địa bàn thành phố Long Khánh có khoảng 39.300 hộ gia đình với khoảng 174.000 người, trong năm 2021 đã tiến hành phát 8.600 cẩm nang cho 1970 hộ dân trên địa bàn. Tăng cường phối hợp tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh; tuyên truyền qua pano, áp phích, băng rôn: 200m2 pano, treo 350m băng rôn, 400 cờ phướn; thông qua các buổi sinh hoạt, buổi họp ấp, khu phố và tổ dân phố; qua các lớp tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được 03 lớp với khoảng 144 người tham dự.

          Có thể thấy, việc triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Long Khánh được UBND thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã phối hợp thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, có hiệu quả các giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, qua đó hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

          Với những kết quả đạt được, trong năm 2022; UBND thành phố Long Khánh tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới” giai đoạn 2021-2030. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đề án. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trong công tác thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND thành phố phân công theo kế hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.

 

 

Minh Huệ 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​