• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​Tổ chức thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn


 

Thực hiện Kế hoạch số 1751 của UBND thành phố về tổ chức thực hiện “Đề án trồng một tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố. Trong năm 2021, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân trên địa bàn, nhiệm vụ trồng cây xanh đã đạt được những kết quả nhất định. Toàn thành phố đã tổ chức thực hiện trồng trên 61.000 cây xanh các loại, tỷ lệ chung đạt trên 116% so với kế hoạch năm 2021.

Bên cạnh đó, qua tổng hợp theo dõi báo cáo triển khai thực hiện trồng cây xanh trên địa bàn năm 2021 vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Ngoài ảnh hưởng khách quan chung do diễn biến của dịch bệnh, quỹ đất trồng cây Lâm Nghiệp ít dẫn đến tỷ lệ trồng cây lâm nghiệp còn thấp, UBND một số phường xã chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo việc triển khai thực hiện trồng cây trên địa bàn, một số đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trồng cây xanh trên địa bàn chưa tương xứng với diện tích đất thuộc địa bàn quản lý, chưa đảm bảo chỉ tiêu phân bổ của thành phố, công tác rà soát, báo cáo kết quả triển khai thực hiện năm 2021 chưa đảm bảo thời gian yêu cầu.


cây xanh.png

Để khắc phục tồn tại hạn chế trong năm 2021; đồng thời, triển khai thực hiện trồng cây xanh trên địa bàn trong năm 2022 đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã căn cứ chỉ tiêu khối lượng được giao tổ chức rà soát hiện trạng đất trên địa bàn quản lý, xác định đất phát triển cây xanh phân tán, quỹ đất trồng cây xanh đô thị, tuyên truyền vận động khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình tích cực tham gia trồng cây xanh, chủ động đề ra các giải pháp triển khai thực hiện chỉ tiêu trồng cây xanh năm 2022 đảm bảo theo chỉ tiêu phân bổ của UBND thành phố, kế hoạch đã xây dựng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trồng 01 tỷ cây xanh của Chính phủ, đưa kế hoạch trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, trong từng khu dân cư nông thôn, khu đô thị, khuôn viên trường học, khu công nghiệp, công sở... với sự tham gia của mọi người dân; huy động tối đa nguồn lực của xã hội, nhằm từng bước nâng cao chất lượng và độ che phủ của rừng, tăng cường sự tham gia, đóng góp tích cực của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

 

Minh Dũng

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​