• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​Hội nông dân thành phố chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên nông dân


  

Ngay từ đầu năm, các cấp Hội nông dân từ thành phố đến cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm, qua đó, Hội Nông dân thành phố đã tập trung chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021 theo Nghị quyết của Thành ủy và chỉ tiêu của Tỉnh Hội đề ra.

Trong năm, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện việc “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua các hội nghị, tập huấn, hội thảo, sinh hoạt chi, tổ hội, công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, hội viên nông dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đặc biệt là chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


211123 quang cảnh lớp tập huấn công tác hội.png
Quang cảnh một lớp tập huấn công tác hội nông dân thành phố

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh covid-19; Hội nông dân từ thành phố đến cơ sở thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện nghiêm các Chỉ thị, khuyến cáo của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch; đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng gắn với công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu phi và các bệnh trên gia súc, gia cầm.

Trong thời gian tới, các cấp Hội nông dân từ thành phố đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII và vận động cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Trung ương; tuyên truyền sản xuất thực phẩm sạch, triển khai các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ cánh đồng lớn, vận động nông dân phát triển du lịch sinh thái vườn; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, vận động nông dân áp dụng KHKT, tự lực, tự cường trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

 

 

Anh Sang

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​