• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Công văn 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 Hướng dẫn tạm thời hoạt động tho công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19


14095-Tkhai_VB_4662_.jpg


Công văn 4662 ngày 10.11.2021 của Bộ Xây Dựng.pdfCông văn 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây Dựng

Hướng dẫn tạm thời hoạt động tho công xây dựng đảm bảo
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

--------------------------------------------------

Văn bản 14095 ngày 15.11.2021 của UBND tỉnh Đồng Nai.pdfVăn bản 14095/UBND-KTN ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai

Triển khai Văn bản 4662/BXĐ-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng

--------------------------------------------------

4171-trien_khai_VB_4662_BXD_hdan_tam_thoi_hd_xay_dung_thich_ung_an_toan_dich_Covid19 (1).pdfVăn bản 4171/SXD-QLCLXD ngày 19/11/202 của Sở Xây dựng Đồng Nai

Triển khai Văn bản 4662/BXĐ-GĐ ngày 10/11/2021 của Bộ Xây dựng

--------------------------------------------------

4314-HD_tam_thoi_hoat_dong_xay_dung_thich_ung_linh_hoat,_dam_bao_kiem_soat_dich_Covid-19 (1).pdfVăn bản 4314/UBND-CN ngày 25/11/202 của UBND TP.Long Khánh

Hướng dẫn tạm thời hoạt động tho công xây dựng đảm bảo
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19​

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124