• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025Ngày 06/01/2022, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025. Việc xây dựng và ban hành kế hoạch nhằm thúc đẩy việc hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất và kinh doanh, thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm hàng hóa là kết quả nghiên cứu KH&CN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể của UBND tỉnh, phấn đấu đến năm 2025, hỗ trợ để hình thành và phát triển được ít nhất 10 doanh nghiệp KH&CN. Để hoàn thành được mục tiêu trên, UBND thành phố thực hiện một số nội dung quan trọng gồm: Thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, điều tra khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp KH&CN; Hỗ trợ hình thành và nâng cao năng lực các tổ chức tư vấn, hỗ trợ ươm tạo, phát triển Doanh nghiệp KH&CN; Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy định tại Điều 12, 13, 14, 16, 17 Nghị định 13/2019/NĐ-CP.  


Screenshot 2022-02-08 161815.png
2-2022-KH-2.pdfKế hoạch 02/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 06/01/2022

Trong thời gian thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh phân công cụ thể nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả, phát huy được vai trò của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện, việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phải bám sát các quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Việc ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tiềm năng có thể phát triển thành doanh nghiệp KH&CN; và các doanh nghiệp KH&CN đã được chứng nhận, được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật, củng cố và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực, hiệu quả của các doanh nghiệp KH&CN.

Để nghiên cứu thêm nội dung kế hoạch phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 các tổ chức và cá nhân có thể truy cập trang thông tin điện tử thành phố Long Khánh tại địa chỉ http://longkhanh.dongnai.gov.vn

 

Danh L​ộc

 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124