• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Long Khánh năm 2022


Căn cứ Kế hoạch số 29 ngày 11/02/2022 về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. UBND thành phố Long Khánh xây dựng kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2022.

Căn cứ tình hình ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố năm 2021, để đạt được mục tiêu ứng dụng CNTT đã đề ra trong năm 2022, hướng đến thực hiện chính quyền điện tử và xây dựng nên hành chính hiện đại, nội dung Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu:

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT, kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin để đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố.  Phối hợp với Viettel Đồng Nai xây dựng và triển khai vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Long Khánh, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các phân hệ tại trung tâm; Đầu tư, trang bị hệ thống Hội nghị trực tuyến từ thành phố đến các phường, xã. Triển khai ứng dụng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, triển khai các giải pháp đảm bảo chống virus, mã độc hại cho máy tính cá nhân; bố trí cán bộ chuyên trách quản lý về an toàn thông tin cho đơn vị; tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nâng cấp chức năng phần mềm số hóa hồ sơ TTHC tích hợp với hệ thống Một cửa điện tử đảm bảo việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng thuận tiện. Duy trì sử dụng chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp phát gắn với ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; tiếp tục rà soát, đề xuất cấp phát chứng thư số, chữ ký số, tài khoản sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hộp thư điện tử công vụ cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn. 100% cơ quan hành chính Nhà nước ứng dụng quản lý văn bản, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng để trao đổi văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng. Hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Rút ngắn thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả, chất lượng hệ thống cung cấp thông tin, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức đô 3,4 phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng hiệu quả; Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục cung cấp đầy đủ, liên tục thông tin về các thủ tục hành chính, chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trên trang thông tin điện tử thành phố bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giúp cho cá nhân, tổ chức người dân tiếp cận nhanh, đầy đủ thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

ef31d0cacc15024b5b04.jpg
UBND thành phố Long Khánh xây dựng kế hoạch phát triển chính quyền số
và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố Long Khánh       năm 2022


Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin. Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin.

Giải pháp trong thời gian tới, thành phố cần đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp. Ứng dụng các kênh truyền thông đa dạng để nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ Chính quyền số. Xây dựng các nền tảng đào tạo kỹ năng số cho người dân để nhanh chóng phổ cập các kiến thức, kỹ năng số cần thiết, cơ bản cho mọi đối tượng trong xã hội, tạo điều kiện hòa nhập cuộc sống số. Xây dựng các nền tảng, kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp để quảng bá thông tin, tăng cường sự tham gia, góp ý của người dân trong các hoạt động quản lý, quá trình ra quyết định của các cơ quan nhà nước. Thúc đẩy phổ cập điện thoại thông minh để mọi người dân có thể tiếp cận dịch vụ số mọi lúc, mọi nơi.  Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số mới, mạng xã hội trong xây dựng, triển khai các ứng dụng, dịch vụ Chính quyền số để tiết kiệm thời gian, chi phí xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin và tự động hoá, thông minh hoá, tối ưu hoá các quy trình xử lý công việc. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trí tuệ nhân tạo trong cung cấp dịch vụ như trợ lý ảo, trả lời tự động. Triển khai các nội dung khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trước hết xem xét để giảm chi phí và thời gian cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học công nghệ cho công tác ứng dụng CNTT để phát triển Chính quyền điện tử; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao các ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước.

Xây dựng, phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, ứng dụng, cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử. Đưa công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi và trở thành phương thức phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương.

Minh Dũng

 

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124