• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​Triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022


 


Thực hiện Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022. UBND thành phố Long Khánh xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2022.

Kết quả và chỉ số cần đạt bao gồm: 100% văn bản quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn mới của Việt Nam và thị trường nhập khẩu trong năm 2022 được phổ biến, cập nhật; Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP/VietGAHP tăng 10%/năm so với năm 2021; Tỷ lệ các cơ cở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B đạt 97% tổng số cơ sở; Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đạt 85% tổng số cơ sở; Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm qui định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, chất cấm giảm 10% so với năm 2021; Tổ chức 01 lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thc phẩm.

220608 sau rieng quy chuan vietgrap tại bình lộc.png
Sầu riêng trồng theo quy chuẩn VietGAP tại xã Bình Lộc

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, đề xuất các góp ý chỉnh sửa, bổ sung chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. Lồng ghép nhiệm vụ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản chất lượng, an toàn vào các kế hoch, đề án, kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với Sở Nông nghiệ p và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp với Mặt trận tổ quốc; Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thc phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025 giữa Chính phủ với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 582 của Ban Chỉ đạo 389/ĐP thành phố Long Khánh về Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022 trên địa bàn. Chủ động tìm hiểu, làm cầu nối chuyển giao khoa học công nghệ, khoa học quản lý đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản; phối hợp sở, ngành thực hiện chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc; Hỗ trợ, xây dựng, mở rộng vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực địa phương theo chuỗi giá trị đảm bảo chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Tăng cường phổ biến chính sách pháp luật; thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, ATTP, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao uy tín nông sản trên địa bàn thành phố Long Khánh. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời công tác quản lý vật tư nông nghip và đảm bảo chất lượng, ATTP cho các cơ quan truyền thông khi được yêu cầu và ti các cuộc họp báo định kỳ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh. Triển khai đồng bộ, đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng nhận, hậu kiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh thc phẩm nông lâm thủy sản; vận động, kiểm tra vic ký cam kết của cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc din cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Duy trì triển khai các chương trình giám sát, cảnh báo v sinh ATTP nông lâm thủy sản; tăng cường kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hin, cảnh báo, x lý, x pht nghiêm vi phm. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục hồ sơ liên quan đến cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản; kiến nghị Sở, Ngành bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho cán bộ cấp huyện, xã, đồng thời tham mưu bổ sung cộng tác viên hoặc nhân lực tham mưu công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn cấp huyện. Triển khai các nội dung đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản; phối hợp với sở, ngành chuyên môn xây dựng và vận hành hạ tầng, nền tảng chuyển đổi số trong lĩnh vực chất lượng, ATTP và truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao, giá trị, năng lực cạnh tranh nông lâm thủy sản của thành phố trong và ngoài tỉnh cũng như xuất khẩu. Chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý các sự cố mất ATTP; phối hợp với sở, ngành chuyên môn hướng dẫn doanh nghiệp xử lý các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản; hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản, thủy sản. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị chuyên môn cấp tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra đã được cấp trên phê duyệt.

 

Minh Dũng

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124