• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​Hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm


 

Sáng 16/6, UBND thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ông Đỗ Chánh Quang - Chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các ban ngành, lãnh đạo UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trưởng phòng Nội vụ thông qua báo cáo dự thảo của UBND thành phố, theo đó kết quả thực hiện tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2022 (tính từ 01/01 đến 08/6/2022): Tổng số hồ sơ tiếp nhận trên toàn địa bàn thành phố là 50.934 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 47.020 hồ sơ (chiếm 92,3%), số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 46.921 hồ sơ (chiếm 99,79%), số hồ sơ quá hạn: 99 hồ sơ (chiếm 0,21%); số hồ sơ đang giải quyết là 3.914 hồ sơ (7,68%).

00449.MTS_snapshot_00.11.968.jpg
Toàn cảnh ​Hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm​
 

Đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, thành phố đã thực hiện tổ chức triển khai hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến dùng chung của tỉnh; cung cấp 188 thủ tục hành chính mức độ 3, 4 cấp thành phố và 93 thủ tục hành chính mức độ 3, 4 cấp phường, xã. Trong 6 tháng đầu năm 2022, số hồ sơ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp thành phố: 993/16.736, đạt tỷ lệ 5,93%; số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 cấp xã: 4.352/5.462 hồ sơ, đạt tỉ lệ 79,68%.

Tham dự hội nghị, một số cơ quan đơn vị và xã phường cũng đã có một số ý kiến trình bày liên quan đến nâng cao công tác cải cách hành chính như: Tăng cường tuyên truyền Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; công bố bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận; làm rõ thêm các nguyên nhân hồ sơ quá hạn, hồ sơ trả về để có sự thống nhất giữa các phòng, ban, đơn vị và xã phường tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính; Cần kiểm tra, giám sát đánh giá cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ của người dân...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Chánh Quang nhấn mạnh các cơ quan đơn vị không để hồ sơ trễ hạn, các hồ sơ đúng đủ giấy tờ cần thiết thì phải giải quyết ngay cho người dân, cần thiết phải có quy chế phối hợp giữa các phòng ban để đảm bảo đúng tiến độ trả hồ sơ cho người dân trong tất cả thủ tục, Cơ quan nào làm chậm trễ có báo cáo UBND thành phố để xử lý cơ quan đó.

00421.MTS_snapshot_00.03.107.jpg
 Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Chánh Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đối với hồ sơ trả về, ở cấp thành phố theo báo cáo thống kê là 406 hồ sơ, riêng cấp phường, xã chưa có báo cáo, do đó đề nghị UBND các phường, xã quản lý hồ sơ đầu vào, cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, nội dung kê khai một cách đầy đủ rồi mới tiếp nhận hồ sơ của người dân, tránh việc tiếp nhận rồi mới yêu cầu người dân bổ sung làm hồ sơ trễ hạn hoặc trả hồ sơ trở về. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị trong quý 3/2022 phải đảm bảo giảm tỉ lệ hồ sơ trả về được 50% so với quý trước. Phân công phòng Nội vụ thành phố, Bộ phận một cửa theo dõi xử lý hồ sơ của các cơ quan đơn vị và thực hiện báo cáo hàng tháng về Ủy ban nhân dân thành phố;

Đối với thủ tục hành chính mức độ 3, 4 do hiện nay được đánh giá mới thực hiện được 6%, đây là tỉ lệ rất thấp nên các cơ quan, đơn vị cần tập trung nâng tỉ lệ lên trên 50% ở cấp thành phố và phường xã trên 30%. Các cơ quan tuyên truyền và UBND các phường, xã tăng cường tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích... để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính theo kế hoạch chỉ tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Chánh Quang giao phòng Nội vụ thành phố trong thời gian tới tham mưu cho UBND thành phố các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp; việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân cần tổ chức thực hiện ngẫu nhiên với việc đơn vị thực hiện chủ lực là của phòng nội vụ thành phố; Thường xuyên kiểm tra kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đặc biệt với cán bộ một cửa thành phố và phường, xã, kiểm tra hồ sơ người dân không để tồn lại các trường hợp hồ sơ quá hạn.

Danh Lộc

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124