• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
Triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn năm 2022


 

Thực hiện Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022. UBND thành phố Long Khánh xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2022.

b561a7b4abb268ec31a3.jpg
Mô hình trồng trọt chung nhân VietGAP tăng 10%

Triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thuỷ sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn năm 2022 nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, UBND các phường, xã trong công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP); Triển khai có hiệu quả công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn góp phần bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi của nhân dân; nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thuỷ sản trên địa bàn đối với thị trường trong, ngoài tỉnh cũng như xuất khẩu. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản, giảm thiểu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố. Tiếp tục phát triển các vùng trồng rau, củ, quả theo hướng hữu cơ; chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn. Kết quả và chỉ số cần đạt như 100% văn bản quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn mới của Việt Nam và thị trường nhập khẩu trong năm 2022 được phổ biến, cập nhật. Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP/VietGAHP tăng 10%/năm so với năm 2021. Tỷ lệ các cơ cở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B đạt 97% tổng số cơ sở. Tỷ lệ các cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đạt 85% tổng số cơ sở. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm qui định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, chất cấm giảm 10% so với năm 2021. Tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

        

Minh D​ũng

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124