• image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02
  • image03
  • image01
  • image02

Thứ bảy, ngày 4/6/2016
KHÔNG CHỦ QUAN, LƠ LÀ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19, THỰC HIỆN TỐT THÔNG ĐIỆP 5K "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ" + VẮCXIN - ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN - TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 - TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG, ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG THÀNH PHỐ LONG KHÁNH “XANH - VĂN MINH - AN TOÀN - HIỆN ĐẠI”
​Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Long KhánhCăn cứ Kế hoạch số của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Long Khánh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, thực hiện việc lồng ghép trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình và dự án của địa phương góp phần thực hiện thành công Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, sự tham gia của cá nhân, từng gia đình và cộng đồng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố. Kế hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả, có sự tham gia của tất cả các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm giảm tần suất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xuống mức thấp nhất từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung và từng đơn vị, địa phương nói riêng.

Screenshot 2022-07-01 090231.png
KH_1066_THUC_HIEN_ATVSLD_GIAI_DOAN_2021_-_2025.pdfKế hoạch 1066/KH-UBND ngày 24/6/2022 của UBND TP.Long Khánh
Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động
giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Long Khánh

Mục tiêu tổng quát: Nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và triển khai có hiệu quả mô hình quản lý an toàn, vệ sinh lao động tiến tới cam kết thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng văn hóa an toàn trong lao động.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Trung bình hằng năm, giảm 1% tần suất tai nạn lao động chết người, tăng thêm 5% số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp; 5% số cơ sở được quan trắc môi trường lao động. Đảm bảo trên 90% cán bộ quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động, cán bộ công đoàn được tập huấn nâng cao năng lực quản lý về an toàn, vệ sinh lao động. Trên 80% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; 80% số người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. Trên 80% số người làm công tác y tế cơ sở được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động; người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật. 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian thừ hiện từ nay đến năm 2025.

 Minh Huệ 

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Liên kết website

Website Xã - Phường

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124