Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sổ tay Đảng viên điện tử là giải pháp công nghệ giúp các đảng viên thuận tiện trong việc học tập, tra cứu, tương tác với tổ chức đảng trên máy tính và trên ứng dụng điện thoại thông minh.
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
​Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn thành phố

 

Thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 – 2024. UBND thành phố xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt  động của doanh nghiệp, thực hiện rà soát và cập nhật kịp thời toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp như các thủ tục đăng ký đầu tư, kinh doanh, chính sách hỗ trợ, các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên trang thông tin điện tử của thành phố.

Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý. Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, Biên soạn, phát hành và tổ chức phổ biến các tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; tài liệu bồi dưỡng pháp luật kinh doanh cho các đối tượng quản lý doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp với các hình thức dễ hiểu và dễ áp dụng.

230308 doanh nghiệp tp long khánh.png
​Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn thành phố

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật trên cơ sở xây dựng phiếu khảo sát nhu cầu các lĩnh vực pháp luật cần hỗ trợ của doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật theo chuyên đề cho đội ngũ pháp chế các doanh nghiệp theo Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, giải đáp các vướng mắc về pháp luật mà doanh nghiệp có yêu cầu; đề nghị; kiến nghị…Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn thành phố với mục đích đảm bảo tính chủ động, thống nhất quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với thông tin pháp luật; đáp ứng cơ bản về bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, hình thành và mở rộng mạng lưới tư vấn pháp luật gồm: Luật sư, Luật gia, Tư vấn pháp luật. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Long Khánh.

Minh Dũng

 

 

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​