Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sổ tay Đảng viên điện tử là giải pháp công nghệ giúp các đảng viên thuận tiện trong việc học tập, tra cứu, tương tác với tổ chức đảng trên máy tính và trên ứng dụng điện thoại thông minh.
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Long Khánh (21/4/1975 - 21/4/2023), ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) trên địa bàn thành phố Long Khánh

Căn cứ Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU ngày 03/4/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm giỗ tổ Hùng Vương, 48 năm giải phóng Long Khánh (21/4/1975 - 21/4/2023), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Quốc tế Lao động (1/5) và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023). 

2. KH TUYÊN TRUYỀN NGÀY LỄ1.jpg
Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 19/4/2023 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Long Khánh (21/4/1975 - 21/4/2023), ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) trên địa bàn thành phố Long Khánh

UBND thành phố Long Khánh xây dựng kế hoạch tuyên truyền. Theo đó, mục đích khẳng định giá trị to lớn của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng Long Khánh (21/4/1975), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) nhằm giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, củng cố tinh thần yêu nước; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; khẳng định ý chí và quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Tuyên truyền về ý nghĩa của giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng để giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước, các bậc tiền nhân đã có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống thiên tai, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước. Gắn tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của các ngày lễ kỷ niệm với tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IV; phát động các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp, cổ vũ tinh thần vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023. Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Long Khánh (21/4/1975 – 21/4/2023), ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) một cách thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Căn cứ vào kế hoạch ban hành, UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng tập trung nội dung tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh Nhân dân, toàn dân, toàn dân, đánh địch bằng ba mũi giáp công trên cả ba vùng chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuyên truyền ca ngợi sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh và giành độc lập của Nhân dân ta. Tôn vinh, tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ trong cả nước và nước ngoài đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Tuyên truyền về thành tựu của thành phố Long Khánh, của đất nước sau 48 năm giải phóng, thống nhất; đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, khẳng định sự kế thừa và phát huy tinh thần “quyết thắng" và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Giới thiệu về truyền thống, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh. Tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Các thông tin kế hoạch chi tiết được đăng tải trên website http://longkhanh.dongnai.gov.vn để đảm bảo tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Long Khánh (21/4/1975 - 21/4/2023), ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) trên địa bàn thành phố được tổ chức chu đáo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trần Thành

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​