Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sổ tay Đảng viên điện tử là giải pháp công nghệ giúp các đảng viên thuận tiện trong việc học tập, tra cứu, tương tác với tổ chức đảng trên máy tính và trên ứng dụng điện thoại thông minh.
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chương trình cải cách tư pháp năm 2023

​Thực hiện Kế hoạch số 11- KH/TU ngày 30/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cải cách tư pháp năm 2023 trên địa bàn thành phố, chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, của Thành ủy về công tác cải cách tư pháp; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc (gọi tắt là chỉ thị 26-CT/TW); Hướng dẫn của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW; triển khai kịp thời các đạo luật liên quan đến công tác tư pháp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, đa dạng hóa các hình thức và phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nhận thức rõ về các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trien khai ket luan so 11LK.BCĐ 1.jpg
Văn bản số 904/UBND-NC ngày 25/4/2023 của UBND thành phố Long Khánh
V/v Triển khai Kết luận số 11-KL/BCĐ ngày 28/2/2023 Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp

Phòng Tư pháp, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các đạo luật liên quan đến công tác tư pháp được Quốc hội thông qua, Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, nơi đặc biệt khó khăn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức Tư pháp ở cơ sở.

Công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Chi Cục thi hành án dân sự thành phố tập trung rà soát, phân loại việc để tổ chức thi hành kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, đặc biệt là các vụ án có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc thi hành cho các tổ chức tín dụng. Chi hội luật gia thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan từng bước xây dựng đội ngũ Luật sư có trình độ đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, trật tự tại địa địa phương.

Căn cứ vào kế hoạch, Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2023. 

Trần Thành

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​