Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sổ tay Đảng viên điện tử là giải pháp công nghệ giúp các đảng viên thuận tiện trong việc học tập, tra cứu, tương tác với tổ chức đảng trên máy tính và trên ứng dụng điện thoại thông minh.
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Long Khánh

23016  2023.jpg

Quyết định 744/QĐ-HĐTĐGĐ ngày 29/8/2023 của Hội đồng thẩm định giá đất Tp.Long Khánh

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Long Khánh

Ngày 22/8/2023, UBND thành phố Long Khánh ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Long Khánh; Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch tại Tờ trình số 71/TTr-TCKH ngày 22/8/2023 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Long Khánh. Ngày 29/8/2023 Hội đồng thẩm định giá đất thành phố đã có quyết định 744/QĐ-HĐTĐGĐ, theo đó:

Hội đồng thẩm định giá đất thành phố (sau đây gọi chung là Hội đồng) do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thẩm định phương án giá đất cụ thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật đất đai.

Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể: Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; Thu tiền sử dụng đất khi; giao đất tái định cư; Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; Xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền.

Tại điều 6 của Quy chế quy định nội dung Phân công, phân nhiệm giữa các thành viên trong Hội đồng, cụ thể: Chủ tịch Hội đồng là người chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về toàn bộ hoạt động của Hội đồng, kịp thời báo cáo đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết những công việc vượt thẩm quyền được giao; Chịu trách nhiệm chung, điều hành hoạt động của Hội đồng, chủ trì các phiên họp của Hội đồng hoặc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã giao; Xem xét, quyết định giá đất trên cơ sở ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng; Ký các văn bản có liên quan của Hội đồng; Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung văn bản trình và thời hạn giải quyết hồ sơ, công việc theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và quy chế đã ban hành; Xem xét giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có) và là người phát ngôn đại diện cho Hội đồng, được nhân danh Hội đồng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và các đối tượng có liên quan; phát ngôn quan điểm, lập trường chính thức của Hội đồng về các vấn đề liên quan.

Thường trực Hội đồng là Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch; Thành viên Hội đồng là Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Phòng Quản lý Đô thị; Chi cục Trưởng Chi Cục thuế khu vực Long Khánh – Cẩm Mỹ; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Giám đốc Văn Phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Long Khánh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có đất và các Tổ chức có chức năng tư vấn, xác định giá đất, đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản theo thông báo của Bộ Tài chính.

Để tìm hiểu thêm nội dung quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố Long Khánh, các tổ chức và cá nhân có thể truy cập trang thông tin điện tử thành phố Long Khánh, tại địa chỉ http://longkhanh.dongnai.gov.vn

Danh Lộc

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​