Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sổ tay Đảng viên điện tử là giải pháp công nghệ giúp các đảng viên thuận tiện trong việc học tập, tra cứu, tương tác với tổ chức đảng trên máy tính và trên ứng dụng điện thoại thông minh.
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Khai giảng lớp lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa I năm 2023

​Sáng ngày 18-9, tại Trung tâm Chính trị TP.Long Khánh đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2023 với sự tham dự của 82 học viên.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Phạm Văn Hoàng – UVTV Thành ủy, Trưởng ban tuyên Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Long Khánh; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và các Ban xây dựng Đảng Thành ủy.

230918 Khai giảng lớp lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa I-202.jpg

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khóa I năm 2023

Trong thời gian 7 ngày, các học viên được học tập 10 chuyên đề gồm Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Viêt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch"; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và 01 chuyên đề ngoại khóa nghe thời sự.

Thông qua lớp học nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, từ đó biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng đã đề ra.​​​

Hương Lan

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​