Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Triển khai thực hiện Quyết định số 1343/QĐ-TTg ngày 14/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược Quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024; Căn cứ Kế hoạch ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1343/QĐ-TTg ngày 14/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố. Theo đó, thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự nhằm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; phù hợp với Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng thủ dân sự năm 2023 và quy hoạch chung xây dựng thành phố Long Khánh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; đặt trong tổng thể Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và kết hợp chặt chẽ với các chiến lược chuyên ngành liên quan. Phòng thủ dân sự là một nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Phòng thủ dân sự đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng các cấp, sự điều hành, quản lý thống nhất của chính quyền các cấp. Người đứng đầu các Phòng, Ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức tham mưu thực hiện phòng thủ dân sự theo chức năng, nhiệm vụ. Phòng thủ dân sự phải chủ động, chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ trước khi xảy ra chiến tranh, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, thảm họa; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân để phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả; thực hiện phương châm “bốn tại chỗ" kết hợp với chi viện, hỗ trợ của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ CHQS tỉnh và các địa phương khác. Hoạt động phòng thủ dân sự phải luôn bám sát phương châm “Bốn tại chỗ", dựa vào dân lấy dân làm gốc. Lực lượng nòng cốt là: Dân quân tự vệ, dân phòng, công an xã, phường, thị trấn: Lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm của Quân đội nhân dân. Công an nhân dân và các Phòng, Ban, ngành, địa phương. Lực lượng rộng rãi toàn dân tham gia.

9. Triển khai thực hiện Quyết định số 1343.png
Triển khai thực hiện Quyết định số 1343/QĐ-TTg ngày 14/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược Quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo​

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn dân về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả chiến tranh, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, thảm họa; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, góp phần quan trọng vào ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này về Chiến lược Quốc gia về phòng thủ dân sự.​

Minh Huệ

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​