Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh

Thực hiện Kế hoạch ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh về đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024; UBND thành phố ban hành Kế hoạch đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh.

Mục đích, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và xã hội số trên địa bàn thành phố. Tạo mọi thuận lợi để người dân, tổ chức, doanh nghiệp được thụ hưởng các tiện ích khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, có thể thực hiện dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện truy cập khác nhau. Tăng tính minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, góp phần thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, gia tăng sự tin tưởng của người dân đối với bộ máy hành chính Nhà nước nói chung và quá trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính nói riêng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, cụ thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tổ chức với phương châm lấy người dân là chủ thể, là mục tiêu, là động lực để đổi mới, cải cách nhằm phục vụ người dân tốt hơn; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tận dụng tối đa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành trung ương và của tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính một cách hiệu quả, góp phần hiện đại hoá và đơn giản hoá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

10. Tiết mục CCHC- Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh.jpg
Kế hoạch 1174/KH-UBND ngày 27/6/2024 của UBND TP Long Khánh
Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh​.pdf

Mục tiêu: Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của thành phố, xây dựng chính quyền số và xã hội số. 100% thủ tục hành chính được niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính; tích hợp, đồng bộ với cổng Dịch vụ công của tỉnh đảm bảo thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần; 100% các dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, huyện, xã có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến các hồ sơ thủ tục hành chính đạt tối thiểu 15% tại cấp huyện và triển khai thực hiện tại cấp xã. 50% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng một số thông tin dữ liệu được cập nhật sẵn mà trước đó người dùng đã cung cấp theo thỏa thuận, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. 50% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Tối thiểu 40% hồ sơ thủ tục hành chính tại thành phố và 35% hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã được số hóa. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 40% tại cấp thành phố và 40% tại cấp xã. Kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp tối thiểu 30% tại thành phố, 20% tại cấp xã.

Căn cứ vào Kế hoạch đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh đã được ban hành. Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch./.​

Minh Huệ

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​