Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, năng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới" trên địa bàn trên địa bàn thành phố Long Khánh

Căn cứ Kế hoạch ngày 20/5/2024 của Thành ủy Long Khánh về Thực hiện Chỉ thị ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới" trên địa bàn thành phố Long Khánh.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể hệ thống chính trị nhận thức đầy đủ và sâu sắc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chỉ thị Ban Bí thư và Kế hoạch của Thành ủy Long Khánh “Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới", đồng thời phát huy sự năng động, sáng tạo để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị.

Hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý; đầu tư nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, thiết bị y tế cho tuyến y tế cơ sở, gồm: Trung tâm y tế, và Trạm y tế phường, xã trên địa bàn thành phố.

10. (Web) Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, năng cao chất  lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới .doc.png
Kế hoạch số 1153/KH-UBND ngày 24/6/2024 của UBND TP Long Khánh
Kế thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, năng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới" trên địa bàn trên địa bàn thành phố Long Khánh.pdf

(1) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý; đảm bảo 100% các Trạm y tế phường, xã được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác chuyên môn.

- 100% Trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ trưởng Bộ y tế; duy trì 100% phường, xã có nữ hộ sinh (hoặc y sỹ sản nhi); 100% các cơ sở y tế có cán bộ cử đào tạo nâng cao trình độ theo kế hoạch bằng nhiều hình thức.

- 100% Trạm y tế phường, xã thực hiện tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã.

- Trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả; trên 95% dân số được quản lý sức khoẻ; 100% người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khoẻ ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho toàn dân.

(2) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở: Thông tin, truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với các nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu; sơ cấp cứu; khám chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm; an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác dân số; triển khai các chương trình y tế dân số, quản lý sức khoẻ cá nhân.

(3) Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ Nhân dân. Đưa các chỉ tiêu về y tế cơ sở và các chỉ tiêu liên quan đến sức khoẻ, y tế trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 05 năm, 10 năm của địa phương.

(4) Tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước: Đổi mới phương thức phân bổ ngân sách cho y tế cơ sở theo hướng Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

(5) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở: Bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ y tế cơ sở với số lượng, cơ cấu phù hợp theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế cơ sở; có chính sách đào tạo đặc thù cho khu vực khó khăn; phối hợp linh hoạt các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

(6) Đổi mới phương thức hoạt động của y tế cơ sở: Chú trọng phòng bệnh, nâng cao sức khoẻ, sàng lọc phát hiện sớm bệnh, tật; đẩy mạnh quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở; thực hiện quản lý sức khoẻ người dân tại gia đình và cộng đồng. Sớm hoàn thành mục tiêu mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khoẻ toàn diện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố; cơ quan, tổ chức, đoàn thể, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo điều kiện cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên ngay tại cộng đồng, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Trần Thành

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​