Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo

​UBND tỉnh Đồng Nai nhận được Công văn số 3530/BNV-TTTT ngày 20/6/2024 của Bộ Nội vụ về việc truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo;

Theo đó, Bộ Nội vụ triển khai thực hiện truyền thông chính sách, pháp luật theo các quy định của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng trong đó có quy định việc triển khai mạng xã hội để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Bộ Nội vụ đã rà soát, bổ sung các quy định mới cho hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ tại địa chỉ https://moha.gov.vn;

Truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo.png
Công văn số 7280/VP-KGVX ngày 25/6/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai
Truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo​.pdf

Bộ Nội vụ đã ra mắt kênh Zalo Official Account của Bộ Nội vụ (Zalo OA của BNV) trên nền tảng mạng xã hội Zalo nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông các văn bản, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ đảm bảo kịp thời, đúng định hướng, tạo điều kiện tiếp cận thông tin, trao đổi, thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và xã hội đối với các hoạt động thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ đã đưa tin về các chính sách theo chức năng của Bộ Nội vụ như công chức, viên chức; tổ chức biên chế; chính quyền địa phương; tiền lương; cải cách hành chính v.v... đặc biệt có chuyên mục trả lời phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp; Bộ Nội vụ cũng đã triển khai cung cấp thông tin, truyền thông chính sách một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ đang thực hiện qua kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ.

QR Bo noi vu.png
Mã QR Zalo Bộ Nội vụ

Tuyên truyền, phổ biến kênh Zalo OA của Bộ Nội vụ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; Các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Quý Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp quét Mã QR Code Zalo OA của Bộ Nội vụ để tham gia theo dõi hoặc quan tâm.​

File đính kèm: Công văn số 3530/BNV-TTTT của Bộ Nội Vụ về Truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo​.pdf

Trần Thành

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​