Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Công khai VBPL

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bố sung lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản

Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực khoáng sản và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Thông báo số 2140/TB-TTPTQĐ ngày 15/11/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

Giấy phép môi trường Công ty TNHH Tata Auto Accessory Việt Nam

Giấy phép môi trường số 487/GPMT-UBND ngày 03/11/2023 của UBND TP Long Khánh Cấp phép cho Công ty TNHH Tata Auto Accessory Việt Nam, địa chỉ tại đường số 5, KCN Long Khánh, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Quyết định về việc phê duyệt "Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương"trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

Quyết định 2690/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai Về việc phê duyệt "Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương"trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023

Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bố sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bố sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế; thủ tục hành chính đính chính tên và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chí

Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế; thủ tục hành chính đính chính tên và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế, đính chính tên trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực đất đai thuộc thâm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công thương tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công thương tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND Đồng Nai về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyên giải quyết của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 05/4/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyên giải quyết của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Tuyên truyền Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai

Công văn số 2760/STTTT-BCXBTTBC ngày 26/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông v/v tuyên truyền Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/9/2023 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh

1 - 10 Next

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​