Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Công khai VBPL

Kiện toàn Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố Long Khánh

Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 16/03/2023 về việc Kiện toàn Ban Điều hành bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố Long Khánh

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch thành phố Long Khánh

Quyết định 208/QĐ-BCĐ ngày 20/4/2023 của ban Chỉ đạo phát triển du lịch Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch thành phố Long Khánh

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin truyền thông; ô nhiễm tiếng ồn và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Long Khánh

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa, thể thao, du lịch; thông tin truyền thông; ô nhiễm tiếng ồn và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Long Khánh

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Quyết định 124/QĐ-BTNMT ngày 30/1/2023 của Bộ Tài nguyên và môi trường Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

Quyết định 10/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND Đồng Nai Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

11508.Phụ%20lục%20kèm%20theo%20TT%20của%20Bộ%20Công%20thương%20Quy%20định%20quy%20tắc%20hàng%20hóa%20Hiệp%20định%20AJCEP%20-%20Copy.jpg

Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định AJCEP

Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định AJCEP

11481.230210%20banh%20hafnh%20banrg%20tisnh%20thuees%20cos%20cufng%20lys%20hoas.jpg

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

Vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 40/TTr-STC ngày 05/1/2023.

11423.w-p3-anhchinh-7310-16696358008071621816564.jpg

Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ô tô

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 73/2022/NQ-QH15 về thí điểm đấu giá biển số ô tô.

11422.230202%20KTXH.jpg

Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội: Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 68/2022/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

11413.230201%20NQ%20NSNN%202023.jpg

Nghị quyết 69/2022/QH15 Về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Nghị quyết 69/2022/QH15 Về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

1 - 10 Next

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​