Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân

Công khai NS

11267.1_06_QUYET_DINH_CONG_KHAI_DU_TOAN_2023-001%20-%20Copy.jpg

Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố và phân bổ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2023 đã được HĐND thành phố quyết định

Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố và phân bổ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2023 đã được HĐND thành phố quyết định

11138.Cong_bo_cong_khai_du_toan_ngan_sach_thanh_pho_va_phan_bo_ngan_sach_phuong,_xa_nam_%20-%20Copy.jpg

Công bố công khai dự toán ngân sách thành phố và phân bổ ngân sách phường, xã năm 2023 trình Hội đồng nhân dân thành phố

Quyết định 2434/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân TP.Long Khánh Về việc công bố công khai dự toán ngân sách thành phố và phân bổ ngân sách phường, xã năm 2023 trình Hội đồng nhân dân thành phố

10428.1924-QD_CK_XDCB_dieu_chinh_nam_2022_(dot_1).jpg

công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đợt 1)

Quyết định 1924/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND thành phố Long Khánh​ Về việc công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đợt 1)

10249.Screenshot%202022-08-15%20110127.png

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2021

204_1461_QD_cong_bo_cong_khai_quyet_toan_NSNN_nam_2021_thanh_pho_Long_Khanh.pdfQuyết định 1461/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND TP.Long Khánh Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2021

10097.181_1337_QUYET_DINH_CONG_KHAI_THU_CHI_06_THANG_NAM_2022-001%20-%20Copy.jpg

Quyết định về việc công bố công khai tình hình thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách thành phố 06 tháng đầu năm 2022

Quyết định 1337/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND TP.Long Khánh về việc công bố công khai tình hình thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách thành phố 06 tháng đầu năm 2022

9798.-001%20-%20Copy.jpg

Quyết định 763 của UBND thành phố Long Khánh Về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2021

Quyết định 763 của UBND thành phố Long Khánh Về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2021

9519.117_QUYET_DINH_CONG_KHAI_THU_CHI_QUY_1-001%20-%20Copy.jpg

Công bố công khai tình hình thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách thành phố Quý 1 năm 2022

công bố công khai Quyết định 510/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND TP.Long Khánh tình hình thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách thành phố Quý 1 năm 2022

9335.220325%20tation1.jpg

Thu - chi ngân sách và hoạt động kho bạc nhà nước thành phố Long Khánh trong quý I/2022

Tổng thu ngân sách nhà nước quý I đạt 280 tỷ 681 triệu đồng, bao gồm số bổ sung của ngân sách tỉnh 177.793 triệu đồng, đạt 28,24% dự toán năm; thu trong cân đối 100 tỷ 218 triệu đồng, đạt 25,47% dự toán năm; Tổng chi ngân sách địa phương quý I đạt 176 tỷ 028 triệu đồng, đạt 21,4% dự toán năm

8852.Screenshot%202022-01-13%20101002.png

Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố và phân bổ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2020 đã được HĐND thành phố quyết định

Quyết định 43/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND TP.Long Khánh Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố và phân bổ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2020 đã được HĐND thành phố quyết định

8731.4_NQ_TRUNG_HAN_2021-2025_dieu_chinh_dot_1)-001%20-%20Copy.jpg

Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Long Khánh (lần 1)

Nghị quyết 62/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Long Khánh Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Long Khánh (lần 1)

1 - 10 Next

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​