Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Cấp Thành phố

10475.220415%20Presentation1.jpg

Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3​

Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3​

10019.220713%20jg.jpg

Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn

Ngày 30/6, Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành văn bản 2383/UBND-NC gửi đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã về việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính về tiếp công dân và xử lý đơn theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh

7409.210714%20Phong%20TTHC%20qlđt.jpg

Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực quản lý đô thị

Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực quản lý đô thị

7396.210713%20Phong%20TTHCcccc.jpg

Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực cấp giấy tờ xây dựng

Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực cấp giấy tờ xây dựng

7350.210703%20GD-ĐT.jpg

Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực Giáo dục

Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực Giáo dục

7349.210703%20Slide%20(7).JPG

Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực Y tế

Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực Y tế

7338.210703%20Slide%20(6).JPG

Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực Văn hóa Thông tin

Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực Văn hóa Thông tin

7337.210705%20BPLV.jpg

Công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

7331.210703%20Slide%20(5).JPG

Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực Tư pháp

Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực Tư pháp

7330.210703%20Slide%20(4).JPG

Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường

Cập nhật bộ thủ tục hành chính, hồ sơ mẫu, các mẫu tờ khai thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường

1 - 10 Next

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​