Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2023

Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả các quy định của Luật Bình đẳng giới, chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình, kế hoạch, đề án thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN), UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

Tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo các Kế hoạch đã được UBND thành phố ban hành; Tiếp tục rà soát, đánh giá các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã và đang được triển khai để nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình ở những địa bàn, lĩnh vực còn tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực trên cơ sở giới. Chủ động bố trí kinh phí, khuyến khích huy động các nguồn lực để duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.

Hướng dẫn, hỗ trợ các xã duy trì chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao về tiêu chí: “Đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng, chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn; bảo vệ, hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội". Nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh tế; vai trò, vị trí của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

230519 Poster binh dang gioi.jpg
Văn bản số 1106/UBND-VX ngày 15/5/2023 của UBND TP Long Khánh
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác bình đẳng giới và VSTBPN năm 2023

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước về bình đẳng giới, VSTBPN và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; các chương trình, đề án thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới có liên quan. Xây dựng, nhân bản phát hành các sản phẩm truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể; tăng cường ứng dụng, khai thác lợi thế của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông trên nền tảng số.

Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố (từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2023) đảm bảo hiệu quả và có sức lan tỏa từ cấp thành phố đến cấp cơ sở, thu hút đông đảo sự tham gia trực tiếp của các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục đề cao, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo và triển khai công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, trong đó chú trọng công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất những nội dung cần sửa, bổ sung nhằm hoàn thiện Luật Bình đẳng giới và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, hiệu quả. Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Căn cứ nội dung của kế hoạch, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Trần Thành

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​