Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch triển khai Đánh giá, phân loại Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở các phường, xã năm 2023

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Bộ Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023; Căn cứ Công văn số 2774/SNV-TT ngày 13/7/2023 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng, đánh giá, công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã năm 2023; Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND thành phố Long Khánh về ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2023; UBND thành phố Long Khánh xây dựng Kế hoạch đánh giá, phân loại chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở các phường, xã năm 2023 trên địa bàn thành phố Long Khánh.

Mục đích, tổ chức đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND các phường, xã theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã đã được UBND tỉnh, UBND thành phố ban hành. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở các phường, xã được công bố hàng năm, UBND các phường, xã chủ động xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị cho phù hợp với yêu cầu chung của tỉnh, thành phố; phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, kịp thời khắc phục những thiếu sót, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, công vụ; đề ra các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác, kiện toàn bộ máy, bố trí và sử dụng đội ngũ công chức hợp lý. Làm cơ sở để bình xét thi đua đối với UBND các phường, xã và đánh giá phân loại cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

230824 Kế hoạch triển khai Đánh giá, phân loại Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở các phường, xã năm 2023.jpg
Kế hoạch số 1524/KH-UBND ngày 21/8/2023 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch đánh giá, phân loại Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở các phường, xã năm 2023

Theo đó, đánh giá thực chất, khách quan, khoa học, công khai, công bằng, phản ánh đúng những kết quả đạt được trong năm của UBND các phường, xã; Đánh giá toàn diện các lĩnh vực chủ yếu của công tác cải cách hành chính, công vụ, chức năng, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ; Đảm bảo tính kịp thời của việc đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công vụ hàng năm; Việc theo dõi, giám sát đánh giá kết quả thực hiện phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Đánh giá cho điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở các phường, xã: Đánh giá chỉ số cải cách hành chính (50%); thang điểm đánh giá là 100 điểm và được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí trong Chỉ số cải cách hành chính cấp xã, có 08 lĩnh vực và 25 tiêu chí. Đánh giá phân loại chính quyền cơ sở cấp xã (50%); thang điểm đánh giá là 50 điểm, bao gồm 10 tiêu chí.

Xếp loại chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở, căn cứ vào tổng điểm mà UBND các phường, xã đạt được (tổng điểm quy đổi của phần I + tổng điểm của phần II)

Tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở năm 2023 của đơn vị bằng cách cho điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở, kèm theo các tài liệu minh chứng thực tế. Đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm, đơn vị phải có giải thích cụ thể bằng văn bản về cách đánh giá, tính điểm. Việc tự đánh giá được tiến hành với thành phần như sau: Có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và công chức Văn phòng - Thống kê. Tùy vào đặc điểm, tình hình có thể mời thêm các thành phần khác cùng tham gia đánh giá, chấm điểm. Báo cáo kết quả tự đánh giá bằng văn bản kèm theo hồ sơ, tài liệu kiểm chứng gửi UBND thành phố (thông qua Phòng Nội vụ thành phố) trước ngày 20/11/2023.

Các cơ quan, đơn vị liên quan có thể xem kế hoạch Đánh giá, phân loại Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở các phường, xã năm 2023 đăng trên trang thông tin điện tử http://longkhanh.dongnai.gov.vn

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​