Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ANH HÙNG, TUỔI TRẺ LONG KHÁNH HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Tuyên truyền, triển khai Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế

Ngày 25 tháng 9 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 17/2023/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 6000/SYT-VP ngày 03/10/2023 về việc triển khai Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành;

231019  Tuyên truyền, triển khai Thông tư số 172023TT-BYT ngày 2592023 của Bộ Y tế (1).png
Thông tư 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế.pdf

Chủ tịch UBND thành phố Long Khánh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã nghiên cứu, triển khai và tổ chức thực hiện Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và đề nghị UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thành phố, phường, xã để các cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố biết và thực hiện.

Các thông tin chi tiết của Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ Y tế có trên trang thông tin điện tử thành phố Long Khánh http://longkhanh.dongnai.gov.vn

Trần Thành

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​