Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn thành phố. Theo đó, mục đích Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động được tổ chức nhằm phát động sâu rộng trong phong trào quần chúng ở các cơ quan, đơn vị; UBND các phường, xã và các doanh nghiệp thực hiện chấp hành đúng quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ. Nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của nhân dân, góp phần ổn định và phát triển kinh tế. Chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố mất an toàn lao động trên địa bàn thành phố. Nâng cao ý thức trách nhiệm, xác định rõ nghĩa vụ của cơ quan, người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác bảo hiểm lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Lãnh đạo UBND thành phố long Khánh yêu cầu, tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt và lan tỏa, thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn thành phố tham gia, tích cực thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, các cơ quan, đơn vị, các doang nghiệp, công ty, các tổ chức xã hội tiếp tục thực hiện tốt Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Lao động, đảm bảo công tác bảo hiểm lao động, công tác phòng chống cháy nổ và phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động, sản xuất theo đúng quy định của pháp luật, bố trí cán bộ theo dõi công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

240229 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn.png
Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 27/02/2024 của UBND TP Long Khánh
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh

Thời gian thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động: từ ngày 01/5/2024 - 31/5/2024 trên toàn thành phố. Với Chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng".

UBND thành phố Long Khánh triển khai kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn thành phố; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phối hợp triển khai thực hiện nhằm đảm bảo các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, thiết thực.

Thông tin chi tiết về kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn thành phố Long Khánh cập nhập trên trang thông tin điện tử thành phố http://www.longkhanh.dongnai.gov.vn

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​