Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2024
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn" trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024.

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. UBND thành phố Long Khánh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn" trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024.

Mục đích, chất thải rắn sinh hoạt phải được phân loại tại nguồn nhằm tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng, giảm khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp; tiết kiệm chi phí thu gom, xử lý; tiết kiệm tài nguyên; giảm thiểu ô nhiễm môi trường và góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng, nhân rộng phạm vi thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Các cơ quan, đơn vị, các cán bộ công chức viên chức và người lao động gương mẫu, nghiêm túc, đi đầu trong việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại cơ quan, đơn vị và gia đình. Mỗi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn khi có phát sinh.

240319 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ.jpg
Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 29/2/2024 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn" trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024

Thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết đối với nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong năm 2024, tỷ lệ phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn ở các hộ gia đình đạt 20%; ở cơ quan đơn vị đạt 100%. Đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn để người dân xác định được việc phân loại rác tại nguồn là trách nhiệm, nghĩa vụ của từng hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về lối sống thân thiện với môi trường, từng bước thay đổi hành vi và hình thành thói quen tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị - xã hội gương mẫu chấp hành, thực hiện. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại hộ gia đình và ngoài hộ gia đình; Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động tuyên truyền, vận động, đôn đốc thực hiện với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định.

Triển khai, tuyên truyền đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định; khuyến khích người dân sử dụng vật liệu tái chế và các sản phẩm có khả năng tái sử dụng, các sản phẩm sinh thái, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. ​

Minh Huệ

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​