Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/52023)
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦNTHỨ X
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 -07/5/2024)
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024

​Thực hiện Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024; Chương trình của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố về chương trình công tác năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 với mục đích nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã (viết tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về dân chủ, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở phải thực hiện thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, đưa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp. Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế vững chắc; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra trong năm 2024. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở phải đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Đề cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Căn cứ kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt sâu rộng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy; chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phù hợp với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và các văn bản khác hướng dẫn thi hành Luật khi được ban hành. Tiếp tục triển khai thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại với nhân dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

240404 Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024.jpg
Kế hoạch số 467/KH-UBND ngày 27/3/2024 của UBND TP Long Khánh
Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2021-2025; thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024: “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai, hướng dẫn cơ sở thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật". Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, nhất là người đứng đầu về thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Gắn thực hiện dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra năm 2024: Trên 90% cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hệ thống chính quyền các cấp gắn với công tác dân vận chính quyền; công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc triển khai, chỉ đạo cũng như hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố. 

Minh Huệ

Các tin khác

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​