Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM: NÂNG TẦM NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân
Phối hợp triển khai thực hiện phần mềm quản trị nội dung - CMS (Loa phường) trên ứng dụng VNelD

Nhằm ứng dụng triển khai có hiệu quả Mô hình số 22 và Mô hình số 30 theo Kế hoạch phối hợp số 106/KHPH-TCTTW-BCĐ06ĐN ngày 06/7/2023 của Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Đồng Nai; đồng thời, đổi mới phương thức, tạo lập công cụ tuyên truyền thông minh trên ứng dụng VNelD, Công an tỉnh phối hợp với Cục C06 - Bộ Công an triển khai phần mềm quản trị nội dung - CMS (Loa phường) trên ứng dụng VnelD

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tồ chức thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức vả Nhân dân trên dịa bàn nắm về chức năng thông tin, tuyên truyên trên ứng dụng VNelD để theo dõi và tương tác.

6. Phối hợp triển khai thực hiện phần mềm quản trị nội dung - CMS (Loa phường) trên ứng dụng VNelD.png
Công văn số 6915/UBND-THNC ngày 17/6/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai
Phối hợp triển khai thực hiện phần mềm quản trị nội dung - CMS (Loa phường) trên ứng dụng VNelD​.pdf

Khi có nhu cầu đăng tải bài viết thông tin, tuyên truyền trên ứng dụng VNelD, các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị, địa phương có văn bản đề nghị gửi về Cơ quan công an thuộc phạm vi địa bàn để thẩm định và đăng trên ứng dụng VNelD. Quy trình các bước thực hiện và lưu ý cụ thê như sau:

(1) Về nội dung được đăng tin, tuyên truyền trên ứng dụng VNelD: Các nội dung về Đề án 06, các quy định của pháp luật, chính sách của địa phương, quảng bá hình ảnh, đặc sản vùng miền.

(2) Về yêu cầu đối với nội dung, hình thức và văn bản đề nghị đăng tin: Nội dung tuyên truyền, đưa tin phải đảm bảo không vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, tuyên truyền, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyên, không trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và đạo đức xã hội. Hình thức trình bày phải đảm bảo thẩm mỹ, có hình ảnh đại diện bài viết.

Theo đánh giá của Tổ Đề án 06 của Chính phủ, việc triển khai phần mềm quản trị nội dung CMS – Loa phường trên ứng dụng VNeID mang lại một số lợi ích cơ bản gồm: mang lại thông tin mới, nhanh chóng, chính xác về tình hình chính trị, văn hóa, xã hội và tất cả các thông tin liên quan tới các thủ đoạn tội phạm đang diễn ra hàng ngày giúp người dân cập nhật, phòng tránh và tự bảo vệ. Đối với cơ quan nhà nước, phần mềm CMS là kênh thông tin hữu ích truyền tải các Thông tư, Nghị định, văn bản quy phạm pháp luật mới nhất đến người dân đang sinh sống, hoạt động trên địa bàn, qua đó tiếp nhận thông tin phản hồi từ người dân để sửa đổi các văn bản đảm bảo có chất lượng hơn, tạo lợi ích tốt nhất cho người dân. Để khai thác và phát huy hiệu quả tiện ích nêu trên, UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng tích cực xây dựng bài viết và gửi văn bản đề nghị đến cơ quan Công an thẩm định nội dung và hình thức đăng tải. Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền đến từng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nắm về chức năng thông tin, tuyên truyền trên ứng dụng VNeID bằng nhiều hình thức đa dạng. Đồng thời, chủ động trao đổi, phối hợp và đề nghị Công an huyện thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên ứng dụng VNeID.

Trần Thành

Giới thiệu Sách

Bản đồ hành chính

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá Giao diện - Thông tin cập nhật trên Trang thông tin điện tử Thành phố Long Khánh 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ LONG KHÁNH

Cơ quan chủ quản: THÀNH ỦY-UBND THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.
Địa chỉ: Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Email: longkhanhradio@gmail.com​

Số điện thoại: 02513.877.172 - 02513.877.124​